U 2019. godini planirano je donošenje novog Zakona o trgovini u RS-u

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske uspješno provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda već nekoliko godina. Među aktivnostima je i održavanje konferencija posvećenih brendiranju domaćih proizvoda. Cilj je zapravo da se što više privrednika poveže u razmišljanju o važnosti koje ima stvaranje brenda nekog proizvoda ili usluge u odnosu na kupce ili korisnike. O strateškim ciljevima ovog ministarstva razgovarali smo sa Dragicom Kovač, ministricom trgovine i turizma RS-a. Kovač je diplomirala na arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci. Završila je studij dopunskog obrazovanja iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, a na Univerzitetu tehničkih nauka u Kragujevcu stekla je zvanje mastera tehničkih nauka. Zaposlena je u Osnovnoj školi ”Veselin Masleša” u Foči kao nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja.

Intervju: Dragica Kovač, ministrica trgovine i turizma Republike Srpske

1.Koji su strateški ciljevi Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske u narednim godinama?
Ministarstvo trgovine i turizma ima dva strateška dokumenta: Strategiju razvoja trgovine Republike Srpske do 2022. godine i Strategiju razvoja turizma Republike Srpske do 2020. godine. Strateški ciljevi koji su postavljeni kada je riječ o razvoju trgovine odnose se, između ostalog, na stvaranje efikasnog institucionalnog i zakonodavnog okvira za razvoj trgovine u Republici Srpskoj, unapređenje i stimulisanje konkurentnosti domaćih privrednih društava i njihovih proizvoda, te unapređenje zaštite potrošača. Strateški ciljevi za razvoj turizma odnose se na: poboljšanje kvaliteta turističkog proizvoda, povećanje obima turističkog prometa, te unapređenje turističkog proizvoda koji se zasniva na održivom razvoju. Konkretne aktivnosti su već preduzete kako bi se ostvarili navedeni strateški ciljevi, pa kao rezultat toga imamo trgovinsku djelatnost koja je normirana kvalitetnim zakonskim i podzakonskim aktima, unaprijeđenu zaštitu potrošačkih prava u Republici Srpskoj, povećan obim turističkog prometa koji se ogleda u sve većoj posjećenosti turista u Srpskoj, kao i poboljšan kvalitet turističkih proizvoda koji su u turističkoj ponudi Srpske. Sigurno je da će se u narednom periodu nastaviti sa radom na ispunjenju i drugih ciljeva predviđenih strateškim dokumentima ministarstva.

2.U izjavama medijima ste rekli da će biti rađeno na unapređenju zaštite prava potrošača u Srpskoj, možete li malo detaljnije o ovome, na šta konkretno mislite?
Unapređenje zaštite potrošača je važan segment razvoja tržišta i dio je reformi i procesa koje provodi Republika Srpska. Osnovni pravci razvoja politike zaštite potrošača za 2019. godinu biće utvrđeni Programom za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj za 2019/2020. godinu. U izradu Programa su uključeni svi nosioci, odnosno subjekti odgovorni za zaštitu potrošača u Republici Srpskoj, kako organi i institucije vlasti, tako i udruženja za zaštitu potrošača, te predstavnici poslovne zajednice. Ministarstvo će u 2019. godini finansirati aktivnosti udruženja za zaštitu prava potrošača putem granta. Ministarstvo svake godine finansijski podržava projekte kojima se udruženja prijavljuju na osnovu javnog poziva, te finansira materijalne i režijske troškove udruženja kako bi se obezbijedio njihov nesmetan rad. Plan je i razvijanje metodologije praćenja rada udruženja zbog procjene uticaja na poboljšanje položaja potrošača u pogledu rješavanja individualnih prigovora, što će uticati na dalji razvoj mehanizma savjetovanja potrošača.

3.Planirate raditi na nastavku promocije i brendiranja domaćih proizvoda. Na koji način?


Ministarstvo trgovine i turizma uspješno provodi aktivnosti na promociji domaćih proizvoda već nekoliko godina. Među aktivnostima je i održavanje konferencija posvećenih brendiranju domaćih proizvoda. Cilj je zapravo da se što više privrednika poveže u razmišljanju o važnosti koje ima stvaranje brenda nekog proizvoda ili usluge u odnosu na kupce ili korisnike. Dosadašnje konferencije o brendiranju koje je ministarstvo organizovalo širom Republike Srpske okupile su veliki broj privrednika u lokalnim zajednicama koji su iskazali interes za unapređenjem svog poslovanja, odnosno izrazili su želju da preduzmu aktivnosti na brendiranju svojih proizvoda. Razvoj svijesti proizvođača i privrednika o značaju brendiranja, rezultat je dosadašnjih predavanja stručnjaka na konferencijama i sigurno je da će ministarstvo sa takvim aktivnostima nastaviti i ubuduće. Pored toga, ministarstvo kontinuirano provodi kampanju ”Naše je bolje” koja ima za cilj jačanje svijesti potrošača o važnosti kupovine domaćih proizvoda, jer se podstiče domaća proizvodnja, povećava zaposlenost i smanjuje spoljnotrgovinski deficit.

4.Izdavanje godišnjeg biltena ”Najbolje iz Srpske” će biti nastavljeno. Šta znači ovaj projekat za Republiku Srpsku?

Promociji domaćih proizvoda ministarstvo je posvećeno i kroz izdavanje biltena ”Najbolje iz Srpske” koji se već nekoliko godina objavljuje u cilju predstavljanja najuspješnijih proizvođača iz Republike Srpske, u različitim vrstama djelatnosti. Promocija putem biltena je važna, jer je u prevodima na ruski i engleski jezik dostupan na svim međunarodnim sajmovima na kojima učestvuje Republika Srpska, kao i u našim privrednim predstavništvima u svijetu.

5.Govoreći o zakonskoj regulativi u oblasti trgovine, Ministarstvo planira u 2019. godini donošenje novog zakona? O čemu je riječ?

U 2019. godini planirano je donošenje novog Zakona o trgovini kojim će se dodatno normirati trgovinska djelatnost u Republici Srpskoj. Prilikom izrade Zakona konsultovaće se sve relevantne strane kako bi se došlo do zakonskog rješenja kojim će se dodatno urediti uslovi za obavljanje trgovinskih usluga kao i drugi elementi trgovinske djelatnosti u Republici Srpskoj. Dosadašnji Zakon o trgovini pretrpio je nekoliko izmjena u proteklom periodu zbog čega su se stekli uslovi za donošenje novog zakona. Pored toga, prvi put će u Republici Srpskoj biti normirana i oblast posredovanja u prometu nepokretnosti, i to kroz Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti. Donošenje navedenog zakona ima za cilj stvaranje uslova za razvoj tržišta nepokretnosti u Republici Srpskoj, kao i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata u sektoru usluga, te suzbijanje sive ekonomije.

6.Turizam je u Srpskoj je sa razlogom naznačen kao najperspektivnija privredna grana, a najavili ste da će u narednom periodu Ministarstvo nastojati da se turistička ponuda unaprijedi. Na koji način?


U proteklom periodu mnogo je urađeno na izgradnji pozitivnog imidža Republike Srpske, kao i na promociji turističke ponude Srpske u svijetu. Kao rezultat toga imamo sve veću posjećenost turista iz godine u godinu. U 2018. godini zabilježeno je povećanje dolazaka turista za oko 10%, te povećanje noćenja za oko 16% u odnosu na 2017. godinu. Veoma su važna sredstva prikupljena po osnovu uplate boravišne takse kao javnog prihoda koji je prihod Turističke organizacije Republike Srpske i turističkih organizacija gradova i opština. Zakonom o boravišnoj taksi propisano je da se sredstva prikupljena po osnovu uplate boravišne takse koriste isključivo za promociju turističke ponude Republike Srpske. Cilj je da se u narednom periodu postigne bolja koordinacija između Turističke organizacije Republike Srpske i turističkih organizacija gradova i opština kako bi dobijeni prihodi od boravišne takse bili što bolje iskorišćeni za promociju Republike Srpske u svijetu.

7.Zimski turizam i planina Jahorina su od posebnog značaja za RS. Kako ćete ih podržati u budućnosti?


Jahorina je olimpijska planina i kao takva ima izuzetne predispozicije za dalje unapređenje i razvoj. Odgovarajućim ulaganjima u Olimpijski centar ”Jahorina” koje je Vlada Republike Srpske obezbijedila u proteklom periodu omogućeno je da potencijali koje Jahorina ima u odnosu na planine u okruženju budu u potpunosti iskorišćeni. Zahvaljujući ulaganjima u sistem za vještačko osnježavanje, zimska turistička sezona na Jahorini ove godine je počela ranije nego na svim drugim planinama u neposrednom okruženju, i izvjesno je da će biti i najduža. Konkurentnim cijenama i odličnim uslovima za skijanje, Jahorina je prošle sezone privukla veliki broj skijaša iz drugih zemalja, a ista očekivanja su i za ovu sezonu. Pored toga, na Jahorini je dodatno obogaćena turistička ponuda, ne samo u zimskoj sezoni, već i tokom ljetnje sezone, zbog čega je planina posjećena tokom cijele godine. Ono što je na Jahorini urađeno u protekle dvije godine, pokazalo je odlične rezultate u smislu finansijskog poslovanja i menadžment Olimpijskog centra ima podršku Vlade i resornog ministarstva u daljem radu.

8.Kada je u pitanju turizam u Republici Srpskoj, koje još projekte možete izdvojiti?

Ministarstvo svake godine finansijski podržava različite projekte u oblasti turizma koji su usmjereni kako na infrastrukturnu izgradnju i uređenja postojećih kapaciteta, tako i na podršku promotivnim aktivnostima. Na taj način ministarstvo je podržalo projekte koji su doprinijeli razvoju različitih oblika turizma, od seoskog, eko-etno, avanturističkog, zimskog i planinskog, do manifestacionog i banjskog turizma. Među projektima koji se posebno ističu, svakako je Andrićgrad u Višegradu koji svake godine privlači veliki broj posjetilaca zbog svoje jedinstvene arhitekture i ponude.

9.Možete li nam još nešto reći, kada je u pitanju oblast turizma, o saradnji sa zemljama okruženja?


Saradnja u oblasti turizma na regionalnom nivou je veoma bitna. Saradnjom između Turističke organizacije Republike Srpske i Turističke organizacije Srbije uspostavljena je platforma za zajednički nastup na velikim međunarodnim sajmovima turizma čime se zajedno promovišu turistička ponuda Srpske i turistička ponuda Srbije. Ovakav oblik promocije veoma je značajan za Republiku Srpsku, jer pomaže njenoj uspješnijoj prepoznatljivosti na svjetskoj turističkoj mapi. Nedavno je potpisan sporazum o saradnji između Klastera zdravstvenog turizma Republike Srpske i Klastera zdravstvenog, velnes i spa turizma Srbije. Klaster u Srbiji je poslužio kao primjer na koji način je moguće unaprijediti ponudu zdravstvenog turizma, stoga su i njihova iskustva bila od velikog značaja prilikom osnivanja klastera u Srpskoj. Saradnja dva klastera podrazumijeva i pronalaženje modaliteta za zajednički nastup prema evropskim, ali i dalekim tržištima, poput azijskih, koja su velika šansa kao tržišta koja su nedovoljno zastupljena u zemljama regiona. Sigurno je da će se saradnja Srpske i Srbije nastaviti i u narednom periodu.

10.Recite nam šta je predstavlja Klaster zdravstvenog turizma Republike Srpske i na koji način je obogatio turizam?

Na inicijativu Ministarstva trgovine i turizma u 2018. godini osnovan je Klaster zdravstvenog turizma Republike Srpske kao način da se institucionalno povežu banje, zdravstvene ustanove, turističke agencije, turističke organizacije i resorna ministarstva. Klaster je osnovan u cilju unapređenja turističke ponude Republike Srpske, u kojoj bi bili uvršteni različiti oblici pružanja zdravstvenih usluga usmjerenih prema stranim turistima i svim zainteresovanim za turističku posjetu Republici Srpskoj radi zadovoljenja zdravstvenih potreba. Očekivanja su da putem klastera promocija turističke ponude ovog vida turizma bude vidljivija na stranim tržištima, te da Republika Srpska na taj način ostvari veće benefite u turističkoj privredi.

×
×

Cart