Važnost halal certificiranja za turističko-ugostiteljske objekte

Halal certificiranje omogućava kompanijama da učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu. Osim toga, halal certificiranjem kompanije stiču konkuretnu prednost na tržištu zbog toga što halal nema supstituta. To su prepoznali neki od vodećih turističko-ugostiteljskih objekata u BiH, te implementirali zahtjeve halala još prije nekoliko godina.


Agencija za Halal certificiranje

Agencija za certificiranje halal kvalitete  je ustanova Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nadležna za halal certificiranje proizvoda i usluga, edukaciju, savjetovanje i promociju halala. Pored certificiranja halal proizvoda Agencija se bavi halal certificiranjem usluga (turizam i ugostiteljstvo, logistika, trgovina, i dr.).

Proces halal certificiranja turističko-ugostiteljskih usluga vrši se na osnovu Halal standarda BAS 1049:2010 i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih usluga. Da bi turističko-ugostiteljske usluge bile dostupnije halal turistima i da bi bio jasnije šta jedan objekat može ponuditi halal turistima Agencija je izvršila kategorizaciju usluga halal certificiranja, koji je podjeljen u četiri kategorije:

 • Halal hotel – podrazumijeva da su usluge i sadržaji koje nudi hotel prilagođeni zahtjevima halala,
 • Halal restoran – podrazumijeva da je cjelokupan objekat obuhvaćen halal certificiranjem,
 • Halal kuhinja –označava da je u objektu samo kuhinja halal certificirana, što znači da su sve sirovine koje se koriste u pripremi jela dozvoljene i da se priprema i posluživanje jela vrši u skladu sa zahtjevima halala,
 • Halal friendly – označava objekte u kojima je na zahtjev/upit moguće prilagoditi usluge smještaja i pripreme i posluživanja jela u skladu sa zahtjevima Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata. 

Važno je napomenuti da se certifikat dodjeljuje kompanijma i objektima koji tokom cijele godine nude halal turističko-ugostiteljske usluge, dok se certifikat “Halal Friendly“ dodjeljuje kompanijama i objektima u kojima se halal turističko-ugostiteljske usluge mogu dobiti na samo na upit/zahtjev.

Uslovi koje turističko-ugostiteljski objekti trebaju ispuniti definirani su Halal standardom i Vodičem za halal certificiranje turističko – ugostiteljskih objekata, a koji se primarno odnose na smještaj, pripremu i posluživanje hrane u objektima. Na primjer, da bi objekat mogao dobiti certifikat za kategoriju ”Halal kuhinja” potrebno je da ispuni sljedeće:

Halal kuhinja – označava da je u objektu samo kuhinja halal certificirana, što znači da su sve sirovine koje se koriste u pripremi jela dozvoljene i da se priprema i posluživanje jela vrši u skladu sa zahtjevima halala.

 • Zahtjevi koje Halal kuhinja obavezno mora ispuniti su:

– U kuhinji se pripremaju jela od halal sirovina/namirnica u skladu sa halal zahtjevima,

– Higijena radnika, opreme i prostorija u kojima se priprema halal hrana je u skladu sa zahtjevima higijenske i zdravstvene ispravnosti (HACCP i sl.),

– Halal kuhinja ne smije pripremati i posluživati hranu pripremljenu od haram i mešbuh namirnica i proizvoda,

– Poželjno je da Halal kuhinja ima u ponudi sljedeće,

– Catering – priprema halal jela za posluživanje izvan restorana.

Koraci za dobijanje certifikata

Procedura Halal Certificiranja jednaka je za sve klijente koji pristupaju procesu halal certificiranja i sastoji se iz nekoliko koraka:

– Klijent podnosi zahtjev za halal certificiranje i dostavlja Agenciji dokumentaciju kojom dokazuje  da posluje u skladu sa zakonskim propisima i da može zadovoljiti zahtjeve halal standarda,

– Agencija i klijent potpisuju ugovor o halal certificiranju,

– Agencija obučava interne auditore halal kvalitete u kompaniji kako bi znali šta trebaju poduzeti da bi njihovi proizvodi bili halal certificirani,

– Klijent dokumentuje, te prilagođava sve sirovine, materijale i proizvodne procese zahtjevima halal standarda,

– Agencija provjerava da li je klijent ispunio zahtjeve halal standarda,

– Nakon što se utvrdi da je klijent ispunio zahtjeve halal standarda Agencija dodjeljuje halal certifikat.

Na osnovu podnesenog zahtjeva za halal certificiranje vrši se preispitavanje prijave, te se obavlja audit prve faze kako bi se ustanovilo da li klijent može ispuniti odredbe Halal standarda i Vodiča za halal certificiranje turističko-ugostiteljskih objekata. Klijenti koji nisu u stanju ispuniti odredbe, svoj sistem usklađuju sa zahtjevima halala na osnovu izdatih preporuka. Kada klijent ispuni zadate zahtjeve halala tada se pristupa procesu certificiranja i provođenju certifikacijskog audita.

Certificirani turističko-ugostiteljski objekti

U Bosni i Hercegovini do sada su certificirani sljedeći turističko-ugostiteljski objekti:

 • Hotel Tehnograd Tuzla,
 • Grand Hotel Bristol Sarajevo,
 • Cordoba Cafe Sarajevo,
 • Hotel Bigeste Ljubuški,
 • Hotel City Boutique Sarajevo,
 • Hotel Krone Sarajevo,
 • Restoran Terasa Ilidža,
 • Ćevabdžinica Mujanovići Vogošća,
 • Hotel Pino Nature.

Dva certificirana tour operatera za implementaciju  turističkih aranžmana za halal turiste

Trenutno u Bosni i Hercegovini imamo dva tour operatora koji su certificirani za pripremu i implementaciju turističkih aranžmana za halal turiste. Certifikat ”Halal friendly” smo dodijelili turističkim agencijama ”’Zoom travel” Vogošća i ”Balkan Travel Services” Mostar. U proceduri halal certificiranja je još nekoliko turističkih agencija. Tour operatori su osposobljeni da na adekvatan način pripreme i implementiraju aranžmane za halal turiste. To podrazumijeva ispunjavanje zahtjeva turista vezano za prevoz, smještaj, ishranu, obavljanje vjerskih obreda, korištenje sportsko – rekreativnih sadržaja, i dr.

Trajanje certifikata

Jedan certifikacijski ciklus traje tri godine što podrazmijeva potpisivanje Ugovora o poslovima halal certificiranja sa kompanijama na period od 3. godine, dok se halal certifikat izdaje na jednu godinu. Nakon isteka važenja godišnjeg certifikata i nakon audita halal kvalitete certifikat se produžuje za narednu godinu važenja. Istekom trogodišnjeg certifikacijskog ciklusa vrši se recertifciranje što podrazumjeva primjenu svih koraka procedure halal certificiranja iz početka.  Prije nego ugovor o poslovima halal certificiranja istekne, klijentu se šalje obavijest o isteku ugovora sa upitom o nastavku saradnje u poslovima halal certificiranja i potpisivanja novog trogodišnjeg ciklusa. Na osnovu klijentovog odgovora proces se nastavlja ili raskida.

Halal turizam

Halal turizam predstavlja djelatnost pružanja usluga tokom putovanja osobama koje žive u skladu sa halal normama. Ova djelatnost obuhvata aktivnosti organiziranja i relizacije putovanja, smještaj, pripremanje i posluživanja hrane, uslove za obavljanje vjerskih obreda, te ostale aktivnosti tokom boravka poput slobodnih aktivnosti, izleta, obilazaka, rekreacije i slično. Halal turizam predstavlja specifičnu granu halal industrije čiji je cilj da zadovolji rastuće potrebe halal turista.

Potrebno je napomenuti da se na međunarodnom nivou umjesto termina halal turizam preporučuje upotreba odrednice ”Halal Friendly Travel”. Kako u našem jeziku još uvijek nemamo ustaljen prijevod ove odrednice, mi smo se opredijelili da za početak ovu djelatnost imenujemo kao halal turizam. Pri tome smo svjesni da je Halal Friendly Travel adekvatniji od izraza halal turizam iz najmanje tri razloga.

Prvi razlog je što ova usluga nije vezana isključivo za turiste, već za bilo koju osobu kojoj je potrebna halal usluga bez obzira na motiv putovanja. To mogu biti i poslovni ljudi, sportisti, osobe koje putuju radi liječenja ili bilo kojim drugim povodom. Drugi razlog je što agencije, organizacije ili objekati koji pružaju halal usluge mogu pružati i druge usluge koje nisu halal. I konačno, treći razlog leži u činjenici da sadržaj i kvalitet usluge nikad nisu u potpunosti isti, neko nudi više i bolje od drugih. Stoga se najveća pažnja obraća na to koliko su uslovi i okruženje u kojima se usluga realizira ”prijateljski” za osobe koji traže halal usluge. Pored navedenih izraza, još se koriste i odrednice Halal Friendly Enviroment i Halal Friendly Hospitality i obuhvataju fizičko okruženje, infrastrukturu, te gostoprimstvo i ljubaznost osoblja koje pruža uslugu.

Korisnici halal usluga

Korisnici halal usluga, u ovom slučaju usluga prilikom putovanja i boravka izvan mjesta stalnog stanovanja, mogu se svrstati u dvije skupine. U prvu se svakako ubrajaju muslimani, a drugu čine osobe drugih vjerskih opredjeljenja koji u ovakvim uslugama ne vide ničega što im smeta. Po svojoj prirodi halal proističe iz učenja islama koje se temelji na principu dozvoljenosti svega što ne šteti ljudskom životu, duhovnom i mentalnom zdravlju, uz određeni broj jasnih zabrana u ishrani, konzumiranju alkohola, narkotika, kocke i nemorala.

Kada govorimo o specifičnim granama turizma (ljetovanje, zimovanje, kongresni turizam, banjski turizam, sportski i rekreativni turizam, gastro turizam, avanturizam…) možemo vidjeti da su halal turisti prisutni u svim granama  s tim što oni traže odgovor na, za njih, tri vrlo bitna pitanja: gdje će spavati, šta će jesti i gdje će obaviti molitvu?

Statistike upućuju na to da su potencijalni korisnici halal turističkih usluga gotovo trećina svjetske populacije, imajući u vidu činjenicu da je halal po svojoj prirodi prihvatljiv za sve konzumente bez obzira na vjersko opredjeljenje.

Kako se provjeravaju halal proizvodi?

Agencija za certificiranje halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima vrši nadzor primjene zahtjeva halal standarda u proizvodnji halal proizvoda u halal certificiranim kompanijama. Auditi ili kontrole se vrše više puta godišnje u zavisnosti od kopleksnosti proizvodnje i stepena rizika po halal u nekoj kompaniji. Pored toga, Agencija vrši laboratorijske analize metodom slučajnog uzorka sirovina, polugotovih i gotovih proizvoda. Analize se vrši u ovlaštenim laboratorijama u BiH i regionu. U zadnjih nekoliko godina za analizu proizvoda i sirovina Agencija koristi i brze metode odnosno brze testere za detekciju haram sastojaka. Do sada je urađeno nekoliko stotina brzih analiza na prisutvo ne dozvoljenih sastojaka u sirovina, poluproizvodima i proizvodima.  

Zašto koristiti halal proizvode?

Da bi proizvod bio halal prvo mora zadovoljavati higijenske zahtjeve, da bude zdravstveno ispravan i koristan za konzumiranje.  Osim toga, to je proizvod u čijem sastavu nema niti jednog sastojka koji je muslimanima zabranjen za upotrebu i gdje se u procesu proizvodnje primjenjuju zahtjevi Halal standarda i ne koriste se zabranjene sirovine i druga sredstva.

Halal je obaveza muslimanima definisana vjerskim propisima. Također, ono što je dozvoljeno u halalu dozvoljeno je za konzumiranje i pripadnicima drugih konfesija. Rezultat svih ovih faktora je da nemuslimani predstavljaju dvije trećine konzumenata halal-proizvoda u Evropi. Halal zabranjuje GMO, kloniranje, upotrebu hormona rasta, te zahtjeva uspostavljanje nadzora nad upotrebom veterinarskih lijekova, herbicida, pesticida i fungicida. Zahvaljujući ovakvom pristupu, te općenito pozitivnoj percepciji, halal je postao sinonim za zdravu hranu.

BiH postaje sve atraktivnija turistička destinacija

Halal je riječ porijeklom iz arapskog jezika i znači dozvoljeno, dopušteno, ugodno, prema islamskim propisima. Ono što je zabranjeno prema islamskim propisma naziva se haram (zabranjeno) i mešbuh (sumnjiv  i kao takav zabranjen sve dok se ne dokaže da je dozvoljen (čist) – halal).Sva tri termina u lokalnoj i međunarodnoj korespodenciji najčešće se koriste u svom izvornom obliku. Pored osnovnih značenja (dozvoljeno – zabranjeno) termini halal i haram u kolokvijalnoj upotrebi su poprimili dodatna značenja. Tako se riječ halal veoma često koristi i sa značenjima: oprostiti, dati bez naknade, pošteno zaraditi i slično.

Bosna i Hercegovina postaje sve atraktivnija turistička destinacija čemu u prilog govori porast broja stranih turista i dobar rejting na skali najpoželjnijih halal turističkih destinacija. Porast broja turista pozitivno se odrazio i na inostrana ulaganja u turističke objekte i za očekivati je da će ovi trendovi biti nastavljeni, jer su halal turisti generalno dobro prihvaćeni u Bosni i Hercegovini.

Neki od vodećih turističko-ugostiteljskih objekata prepoznali značaj halal certificiranja

Halal certificiranje omogućava kompanijama da učvrste svoju poziciju na domaćem tržištu. Osim toga, halal certificiranjem kompanije stiču konkuretnu prednost na tržištu zbog toga što halal nema supstituta. To su prepoznali neki od vodećih turističko-ugostiteljskih objekata u BiH, te implementirali zahtjeve halala još prije nekoliko godina.

O Agenciji

Inače, Agencija za certificiranje halal kvalitete je ustanova Islamske zajednice u BiH nadležna za halal certificiranje proizvoda i usluga, te edukaciju, savjetovanje i promociju halala. Osnovana je 2006. godine i registrovana u Ministarstvu pravde BiH. Agencija sarađuje sa vladinim, nevladinim, naučnim, obrazovnim i drugim poslovnim institucijama i pojedincima u BiH, regionu i svijetu. Agencija participira u radu međunarodnih foruma, konferencija, savjetovanja i okruglih stolova, te prisustvuje na sajmovima halal proizvoda.

Na međunarodnom nivou Agencija aktivno participira u procesu izrade i ujednačavanja međunarodnih propisa o halalu i ovlašteni je predstavnik Bosne i Hercegovine u oblasti halal standardizacije u Institutu za standardizaciju i metrologiju islamskih zemalja (OIC–SMIIC). Agencija se bavi naučnoistraživačkim radom iz oblasti halal poslovanja, certificiranja, tehnologije, veterine i halal tržišta.

Međunarodna akreditacija

Agencija za certificiranje halal kvalitete uspješno je u novembru 2017. godine okončala proces halal akreditacije kod Emirates International Accreditation Centre iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Halal akreditacijski certifikat obuhvata halal certificiranje proizvoda i procesa iz kategorija:

 • Klaonice sitne i krupne stoke i peradi,
 • Meso i mesne prerađevine,
 • Konzervirani, polutrajni i trajni proizvodi,
 • Hemijski i biohemijski proizvodi.

Ovim certifikatom Agencija je održala kontinuitet međunarodno priznatog certifikacijskog tijela, te potvrdila kompetencije definirane međunarodnim standardima za halal ceritificanje.  Agencija za certificiranje halal kvalitete, u januaru 2018. godine, okončala je i postupak registracije kod JAKIM (Department of Islamic Development Malaysia) – nadležnog autoriteta za pitanja halala u Maleziji. Okončanjem ovog postupka omogućen je nesmetan izvoz bh. halal proizvoda na tržište Malezije. 

Znak halal kvalitete

Zaštitni znak halal kvalitete predstavlja oznaku prepoznatljivosti Agencije za certificiranje halal kvalitete i halal proizvoda. Zaštitini znak halal kvalitete je registrovan kod Instituta za intelektualno vlasništvo BiH. Međunarodna registracija i zaštita znaka halal kvalitete obavljena je kod World Intellectual Property Organizationsa sjedištem u Ženevi.Upotrebu i korištenje znaka halal kvalitete odobrava samo Agencija za certificiranje halal kvalitete iz BiH.

Halal standard BAS 1049:2010

Halal standard je dokument koji utvrđuje šta je dozvoljeno (halal), a šta zabranjeno (haram). Standard propisuje kriterije za implementaciju, certificiranje i provjeru primjene zahtjeva.

Halal standard je registriran kod Instituta za standardizaciju BiH kao nacionalni standard pod nazivom Halal hrana – zahtjevi i mjere, BAS 1049:2010. Bh. Halal standard  je prvi u Europi, a drugi u svijetu registrirani Halal standard (od 2007. godine). Halal standard je kompatibilan sa drugim međunarodnim standardima koji uređuju oblast kvalitetnog upravljanja proizvodnjom (ISO) i u skladu je sa Halal standardom zemalja Islamske konferencije OIC/SMIIC I – Halal food.

×
×

Cart