Udruženje za promociju i razvoj seoskog turizma – Alterural: Otkrijte BiH preko sela

Ruralni turizam nudi prilike za zapošljavanje, a posebno mladima, jer trebaju vještine koje nude mlađe generacije kao što je digitalna ekonomija, online marketing, potreba za stranim jezicima, animacija turističkih segmenata avanturističkog turizma kao što su paragliding, rafting, kanuing i slično.

Alterural je udruženje za promociju i razvoj seoskog turizma, nastalo 2009. godine. To je plod projekta ruralnog razvoja koji počinje u Fojnici i koji se od tada razvio na drugim teritorijama. Prema ruralnom turizmu, Alterural podrazumijeva sve ekonomske aktivnosti, koje imaju za cilj da pokriju potrebe turista u ruralnim područjima. Ovo obuhvata: usluge smještaja i ugostiteljstva, ali i ekonomsku valorizaciju ruralnog naslijeđa, kao i animaciju i aktivnosti koje se nude turistima na selu. Više o ovoj temi za HUBiH govori Sarah Devisme, direktorica Alterural-a.


Sarah Devisme, direktorica Alterural-a.

Ne tako davno, kada smo počeli, ruralni turizam nije bio vidljiv i  prepoznat od javnosti kao obećavajući ekonomski sektor. Malo je ljudi to moglo definisati.

Naša vizija je da sela i selo u BiH ostanu živi uprkos trenutnim negativnim demografskim trendovima i nude perspektivu razvoja mladih i želji da ostanu.

Naša misija je udružiti različite lokalne inicijative u ovom sektoru i pružiti im priliku da se sastanu i razmijene iskustva. Naš glavni cilj je da stvorimo mreže pružalaca usluga, koji treba da rade zajedno kako bi kreirali destinacije u svojim selima.

– Podići raspoložive podatke i stručnost u sektoru,

-Tehnički podržati pružaoce usluga kako bi stekli profesionalne vještine i ponekad podržali mikro grantove i na kraju, ali ne i najmanje važno,

– Doprinijeti očuvanju i valorizaciji lokalnog ruralnog naslijeđa i tradicija Bosne i Hercegovine.

Trenutno Alterural provodi projekat koji financira EU i koji je počeo 2016. godine. Cilj mu je stvaranje turističkih destinacija na selu u okolini Sarajeva i pokriva 7 općina, uključujući Fojnicu, Kreševo, Vareš, Sarajevo centar, Istok i Stari Grad. Mi smo 5 organizacija civilnog društva iz oblasti za realizaciju projekta.

Akcija se fokusira na:

– Stručne obuke sa nastavnim planom i programom za unapređenje kvaliteta ponude,

– Jačanje sektora sa klasterom povezivanjem različitih zainteresovanih strana,

– Stvaranje ekspertize i izrada podataka sa različitim studijama.

Sve je više projekata koji se fokusiraju na sektor, a posebno ih podržava EU u cijeloj BiH. Trans-granični projekti su također veoma podržani u ovom pravcu. Glavni ciljevi su podrška organizaciji građana i otvaranje radnih mjesta u selu.

U prethodnom periodu  intenzivirana je i priča o ruralnom turizmu kao bitnom faktoru u razvoju ruralnih područja i očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja.Broj raspoloživih ponuda stalno raste. Dosta njih je dostupno su na našoj stranici www.alterural.ba. Porodice nas kontaktiraju da promovišu svoje ponude i specijalizovani mediji, također žele čuti o ovoj priči. Moglo bi se reći da je ovaj koncept posebno cvjetao tokom posljednje 4 godine. Prije deset godina ljudi su bili vrlo skeptični prema ekonomskim mogućnostima koje nudi ovaj sektor. Seoski turizam je bio razvijeniji kroz koncepte ”etno-sela” i prilično masivan pristup turističke industrije od strane investitora. To je još uvijek slučaj u Trebeviću, danas, da bi se pokrio visok nivo potražnje. Međutim, ova percepcija se postepeno promijenila. Manji biznisi su počeli da razvijaju svoje ponude, kao što je iznad Sarajeva oko Bukovika i Crepolskog.

Sektor ruralnog turizma je mnogo bolje identifikovan od strane javnosti i stanovnika sela. Ovaj razvoj dolazi uglavnom od privatnih inicijativa i građana, koji su istinski voleli svoju teritoriju. Već skoro 10 godina, EU također podržava ovaj sektor kao obećavajuću mogućnost ostvarivanja prihoda za ruralna područja BiH. U nekim opštinama kao što je Vareš, javne institucije i vlasti počele su da pružaju podršku ovim malim preduzećima mapiranjem, promovisanjem, obezbjeđivanjem bolje signalizacije ili male infrastrukture. Neka sela, kao što su Umolijani, Lukomir ili Prokoško jezero, čak su postala glavne destinacije.

Za Alterural, ruralni turizam može biti samo mali i srednji turizam. To je uglavnom porodični biznis koji se nalazi u ruralnim područjima, gdje priroda dominira. Aktivnost dolazi za većinu slučajeva kao dopunski izvor prihoda. Međutim, u posljednje vrijeme često upoznamo osobe koje su bile veoma uspješne i koje su od njega načinile glavni izvor prihoda.

Seoski turizam ima 4 glavna elementa:

– Ponuda domaćih lokalnih proizvoda i gastronomije,

– Pružanje autentičnog smještaja u selima,

– direktan kontakt sa domaćinima, stanovnicima i tradicijama teritorija. To je mnogo intimnije iskustvo putovanja,

– Ponuda lokalnih aktivnosti i animacija (uglavnom prirodno orijentisanih).

Mi moramo čvrsto pratiti trendove u svijetu kako bismo podržali poslovanje. Dobavljačima stižu stalne povratne informacije o njihovom poslovnom razvoju i primaju direktne zahtjeve od stranih turista.

Posljednji trendovi na stranom tržištu koje smo primijetili je njihov snažan interes za:

– Gastronomsku komponentu ruralnog turizma. (U potrazi su za malim dobrim obiteljskim gostionicama i restoranima na selu. Tajna mjesta, iskustva i recepti za otkrivanje. Voljeli bismo, na primer, časove kuhjanja. Trenutno nema dovoljno tipičnih ponuda za smještaj u ruralnim područjima (kampovi, mala i srednja gostionica ili seoska domaćinstva) u Hercegovini ili na Bjelašnici, na primjer za pokrivanje potražnje.),

– Biciklističke ponude i specijalizovane ture,

– Kombinacija volontiranja i turizma. (Turisti bi voljeli da budu aktivni i više uključeni u male projekte za vrijeme svog boravka ili u domaćinstvu. Ovo je segment koji treba dalje razvijati.)

Postoji mnogo mjesta za inovativne ponude i ideje

Interes je očigledno porastao od nacionalnih turista kao i stranaca. Sve segmente zanima ovaj nišni turizam. Turističke agencije u BiH moraju raditi na raznovrsnijim ponudama u ovoj oblasti. Jer ponude su uglavnom još uvijek samo za jednodnevni boravak / obilazak. Stanovnici urbanih gradova također traže prirodu, mir i dobru domaću hranu. To je slučaj u cijeloj Europi gdje je glavni zahtjev poticaj od državljana. Prvi potrošači ruralnih B & B su urbani Italijani, Slovenci ili Francuzi u svojoj zemlji za kratak boravak od 2 do 3 dana. Međutim, strana tržišta su također veoma privučena ovim ponudama u BiH. Zapadni posjetioci (iz EU, Australije i SAD) su potrošači, ali i mnogi turisti iz arapskih zemalja, koje su veoma zainteresovane za ove ponude.

Mi sprovodimo projekat koji finansira EU i završavamo akciju krajem ovog ljeta. 2019. godine, fokusiraćemo se uglavnom na promociju i marketing podržanih teritorija. Projekat je usmjeren na široku periferiju Sarajeva na sjeveru i zapadu, pokrivajući 7 općina.

Do ovog ljeta ćemo proizvesti nove mape, video, signalizacijske ploče, promotivnu kampanju na internetu u proljeće. Također planiramo da organizujemo konferenciju za profesionalce našeg sektora krajem juna 2019. godine.

Nastavićemo i sa podržavanjem organizacije nekoliko događaja (kulturnih ili gastronomskih) za animaciju sela u Crepolskom, Fojnici, Kreševu, Bobovcu te organizovanjem studijskih posjeta za vlasnike biznisa u regionu radi razmjene uspješnih modela u našem sektoru.

Iako, naša stvarna postignuća su pružanje mikro-grantova za podsticanje porodičnih biznisa. Neki od njih koji se nalaze u okolini Sarajeva danas su uspješni modeli i mi smo sretni zbog toga. Bilo je lijepo podržati i slijediti njihove prve korake.

Glavna dodatna vrijednost našeg udruženja je sljedeća:

– da doprinese obezbjeđivanju vidljivosti perspektivnog turističkog sektora, koji uopšte nije prepoznat i hrabrim individualnim inicijativama,

– omogućiti tim inicijatorima da se sastanu i razmijenu informacije. Ova mreža (iznad svih prepreka…) je naše najveće dostignuće.

Međutim, za ove poslove u Bosni i Hercegovini još uvijek nedostaje:

– ”kapital” za minimalna ulaganja koja odgovaraju međunarodnim standardima koje očekuju ”ruralni turisti”,

– stručna edukacija u smislu pristupa digitalnom tržištu, prilagođavanje ponude, uvođenje inovacija u njihove ponude posebno za njihove ugostiteljske ponude,

– složeni propisi i prekomjerni troškovi registracije.

Propisi su glavno/vruće pitanje u sektoru i uprkos njihovoj snažnoj želji; mnoge inicijative su još uvijek u sivoj ekonomiji zbog složenih propisa i neprilagođenih zahtjeva za seoska preduzeća.

Slogan Alterurala je ”Otkrijte BiH preko sela”. Ovo je za nas najljepši ulaz da posjetilac upozna dušu BiH. Sela imaju mnogo za ponuditi:

– Živopisno iskustvo Bosne i Hercegovine i njenih tradicija,

– Prirodna baština, zelena i puna vode,

– Izvrsna lokalna hrana, često lokalno proizvedena, po vrlo konkurentnoj cijeni,

– Toplo, intimno i još uvijek neformalno turističko iskustvo.

×
×

Cart