Recepcioneri: Prvi i posljednji kontakt sa gostima

Razvijena opća kultura, kultura govora-komunikativnost, snalažljivost, upornost su samo  neke od karakteristika koje bi trebao imati svaki recepcioner/ka

Svaki posao zahtjeva stručnost, spremnost na rad i odgvornost. Poslovi u turizmu podrazumijevaju upravo takav stav uz nezaobilazni osmijeh na licu te uslužnost. Školovanje kadrova za rad u ugostiteljstvu i hotelijerstvu je zahtjvan posao, te profesori i profesorice srednjih turističkih škola doprinose i razvoju  turizma u našoj državi.

Bahra Pašić

Piše: Pašić Bahra, profesorica

Pašić Bahra je diplomirana ekonomistica. Radila je u školi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama petnaest godina, a posljednjih 10 godina je profesorica Hotelijerstva i Ekonomije na smjeru Turizmu u ugostiteljskoj školi u Sarajevu

Preko šezdeset godina JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola u Sarajevu, bavi se obrazovanjem i radnim osposobljvanjem mladih za zanimanja turistički tehničar, ugostiteljski tehničar, kuhar, konobar i poslastičar.  Naša škola je doprinosila i još uvijek doprinosi razvoju hotelijerstva i ugostiteljstva u našem gradu i BiH. U prilog tome govore brojna osvojena prva mjesta sa nacionalnih i međunarodnih takmičenja.

Posebnost rada u turizmu je rad sa ljudima različitih kultura, društvenih sredina, običaja i navika, što zahtijeva kadrove sa višim nivoom opće kulture, kulture ponašanja, dobrom tehnikom komunikacije i, svakako, poznavanjem stranih jezika.

Zaposlenci moraju shvatiti da upravo od njih  zavisi kvaliteta pruženih usluga i da u turizmu i ugostiteljstvu moraju imati razna potrebna znanja, vještine, psihofizičke sposobnosti, određeni nivo obrazovanja i osposobljenosti kako bi mogli kvalitetno odgovoriti na zahtjeve i potrebe gostiju.

Kada govorimo o poslovima recepcionera, moramo znati da u većini hotela prvi i posljednji kontakt s gostima imaju upravo recepcioneri i od njih zavisi kakav će prvi dojam  gost steći o hotelu.

Od izgleda, stručnosti, savjesnosti i ponašanja recepcionera, zavisit će kvaliteta usluge hotela. Recepcioner mora poznavati strane jezike, biti pristojan, kulturan, ljubazan, strpljiv, s osjećajem poštovanja prema gostu, kolegama i pretpostavljenima.

Ono što  bih posebno istakla je smisao i ljubav prema struci, želja za stalnim stručnim usavršavanjem, posebno razvijena nacionalna svijest i ponos. Moraju naći zadovoljstvo u poslu jer tek tad mogu pružiti svoj maksimum. Razvijena opća kultura, kultura govora-komunikativnost, snalažljivost, upornost su još samo  neke od karakteristika koje bi trebao imati svaki zaposleni-recepcioner.

Svakako bih spomenula radnu odjeću, obuću i higijenu  recepcionera, koja svakako  predstavlja ogledalo urednosti hotela. Od hotela  zavisi kakva će biti radna odjeća i danas hoteli visoke kategorije posebnu pažnju posvećuju odijevanju, jer je to dio opće slike hotela, po čemu žele da budu prepoznatljivi na tržištu.

 Od recepcionera gosti zahtijevaju da uvijek budu nasmijani, ljubazni, susretljivi i što je najvažnije da slušaju želje i zahtjeve gostiju. Smatra se da upravo u ovom leži rješenje većine problema koje hotelijeri imaju.

Tokom četverogodišnjeg školovanja učenici trećih razreda, smjer turistički tehničar, praktičnu nastavu obavljaju na recepcijama sarajevskih hotela. Tu imaju priliku da svoje stečeno teoretsko znanje primjene u praksi.


Fejsal Felah

Fejsal Felah je učenik četvrtog razreda koji je praktičnu nastavu obavljao u Hotelu Novotel Bristol. Svoje iskustvo Fejsal  objašnjava: Putujući često sa svojim roditeljima pojavila mi se želja za radom u hotelijerstvu i zbog toga sam upisao ovu školu. Na stranici škole sam vidio da postoje razni smjerovi te sam se  pronašao u smjeru turistički tehničar i nisam se pokajao. Svoju praktičnu nastavu sam obavljao u Hotelu Novotel Bristol na radnom mjestu recepcionera.  U toku prakse sam naučio kako funkcioniše jedan ozbiljan i veliki hotel kao što je Bristol. Posao je veoma složen i nije lahko raditi sa gostima. Gosti dolaze iz različitih dijelova svijeta, različitih kultura sa različitim potrebama i željama i sve to, i mnogo toga više, recepcioner mora znati. Svoje stečeno teorijsko znanje primjenjivao sam u praksi, ali postoje situacije na koje vas niko ne može pripremiti niti vam objasniti kako da se ponašate u toj situaciji.


Adna Krivošija

 Svoju praktičnu nastavu učenica Adna Krivošija obavljala je u hotelu Evropa.

Adna: Imala sam priliku da na svojoj praktičnoj nastavi obavljam sve poslove recepcionera:  od prijave gosta, pravljenja i izdavanja kartica, kontrole slobodnih i zauzetih kapaciteta, pisanja knjiga stranih i domaćih gostiju, odjave gosta, davanja informacija gostu… dakle sve ono što smo teoretski učili imali smo priliku i praktično uraditi. Naši gosti su bili iz: Saudijske Arabije, Turske, Amerike, Italije, Kine, Koreje, Japana, Francuske, Švedske i susjednih zemalja, što govori u prilog različitih kultura, običaja, tradicija. Zahvaljujuči našim starijim kolegama recepcionerima, od kojih je većina išla u našu školu, stekli smo određeno znanje, iskustvo i uvijek su tu bili uz nas da nam pomognu u nekoj nepredviđenoj situaciji. Kako hotel posluje tokom čitave godine, frekvencija gostiju je velika i uvijek moramo biti spremni na pružanje usluga. Prilikom rada imamo kodeks oblačenja i ponašanja kojeg se moramo pridržavati. Rad u hotelijerstvu je težak, ali pruža zadovoljstvo ako to volimo.


Grbo Selma

Grbo Selma je kao i Adna obavljala svoju praktičnu nastavu u istom hotelu i ističe da je i ona, kao i Adna, obavljala sve navedene poslove.

Posebnost u radu recepcionera predstavljaju gosti iz različitih zemalja i potrebno je odgovoriti na sve njihove zahtjeve. Gosti često dođu umorni od puta i nervozni, a na nama je da ih dočekamo nasmijani i da odgovorimo na sve njihove zahtjeve i želje. Iako mislimo da gosti dolaze da se odmore i uživaju u našem gradu, dese se i neočekivane situacije. Neki gosti dolaze, borave i onda žele otići, a da ne plate uslugu. Nisu svi gosti ljubazni i susretljivi pri saradnji, ali na recepcionerima je da ostanu srdačni i pruže im što kvalitetniju uslugu.  Nije lahko raditi ovaj posao, jer smo i mi ljudi sa problemima, ali sve se to zaboravlja kada dođemo na posao. Tada smo nasmijani, ljubazni, susretljivi i niko ne smije primijetiti na nama da imamo neki problem.

U svim  poznatim i nepoznatim situacijama moramo voditi računa  o onom što je osnova turizma: „GOST JE UVIJEK U PRAVU“, možda nije uvijek u pravu, ali je GOST. Kad to shvatimo bit će nam lahko raditi u turizmu. Ovo zanimanje je veoma perspektivno i svi koji vole upoznavanje drugih kultura, običaja, tradicije i komunikaciju sa ljudima treba da upišu ovu školu.

×
×

Cart