Turizam u Bosansko – podrinjskom kantonu

Turizam u Bosansko – podrinjskom kantonu

Danas turizam pokreće svjetsku ekonomiju i to predstavlja šansu za najbrži rast i razvoj.

Bosansko-podrinjski kanton Goražde obiluje prirodnim ljepotama. I ovaj kanton odlučno se javnosti predstaviti sa svojim turističkim potencijalima i ističe ono najljepše. Odlični su uslovi za razvoj turizma, posebno seoskog, ali i avanturističkog, za sve koji vole odmor u netaknutoj prirodi i kampovanje. Ovo je bio povod da na pitanja časopisa HUBiH odgovori i aktuelni Ministar privrede i turizma, Anes Salman.  Imenovan na funkciju Ministra za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde od 25.04.2017. godine. Kroz radni angažman i različite vidove djelovanja, u dosadašnjem periodu, iskazao je puno opredijeljenje za uspostavljanje kvalitetnijeg sveukupnog ambijenta u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.


Ministar privrede i turizma, Anes Salman

Bosansko-podrinjski kanton Goražde je najmanji kanton u Federaciji BiH. Prostire se na površini od 573,1 km² i ima veoma povoljan konfigurativni, geografski položaj koji se proteže po istočnim padinama planina Jahorine, Borovca i Kleka. Sjedište kantona Goražde je na nadmorskoj visini od 345 metara, što uslovljava blagu, kontinentalnu klimu, kratke zime i topla, duga ljeta. U sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nalaze se Grad Goražde i općine Foča i Pale u FBiH. Administrativno, političko, prosvjetno i kulturno sjedište kantona je u Gradu Goraždu. Bosansko-podrinjski kanton Goražde obiluje prirodnim ljepotama. Odlični su uslovi za razvoj turizma, posebno seoskog, ali i avanturističkog, za sve koji vole odmor u netaknutoj prirodi i kampovanje. Bosansko-podrinjski kanton Goražde oduvijek je bio veza između Istoka i Zapada (Srbija, Crna Gora, Hrvatska).

Prije nemilih ratnih dešavanja 1992. godine, ovaj dio jugoistočne Bosne i grad Goražde bio je centar Gornje-drinske regije, sa razvijenom metalskom, hemijskom i tekstilnom industrijom, sa dobrim komunikacijama i velikim brojem uposlenih radnika, a taj trend je nastavljen i poslije rata pa je grad Goražde i Bosansko-podrinjski kanton Goražde prepoznatljiv po izvozno orjentisanoj privredi.

Najznačajniji turistički resursi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su rijeke Drina i Prača, kao i planine kojima je okružen Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Ukoliko želite odmor na obali rijeke kao i u netaknutoj prirodi planinskih visova, idealno mjesto za to je Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Turističko naselje ”Ada” u općini Foča FBiH će vam pružiti idealne uslove da svoj odmor provedete na obali rijeke Drine i da doživite nezaboravne trenutke vozeći se na splavu od Ustikoline do Goražda.

Sportsko-rekreativni centar ”Bijele Vode” – turističko naselje sa 4 zvjezdice, u općini Pale FBiH, sa svojim smještajnim kapacitetima (motel, bungalovi), pružiće vam idealan odmor u netaknutoj prirodi i ponuditi niz sadržaja, od mogućnosti lova, šetnje u prirodi, pripreme sportskih ekipa, skijanja kao i bogate gastro ponude po kojoj je prepoznatljiv Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Na obroncima Jahorine, na oko 1450 metara nadmorske visine, nalazi se Planinarski dom ”Nedim Pilav-Jogi”  koji pruža idealne uslove da svoj odmor provedete u netaknutoj prirodi.

Po svojoj gastro ponudi, smještaju i sadržajima koji se pružaju u njima prepoznatljivi su novoizgrađeni hoteli: hotel Casablanca u naselju Mravinjac  i hotel Behar Goražde koji se nalazi u centru grada Goražda.

Osim prethodno navedenih, u Bosansko-podrinjskom kantonu, u oblasti ugostiteljske djelatnosti, ističu se i restoran ”Amaro” na Osanici, pansion ”Baša” koji se nalazi u Ustikolini, restoran “Drinska bašta” u Goraždu, koji imaju odlične pretpostavke za razvoj turizma.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svake godine kroz ”Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde” planira novčana sredstva, koja nisu dovoljna za aktiviranje svih turističkih kapaciteta, iz razloga općeg finansijskog stanja u Kantonu, koje stvara poteškoće i u okviru redovnog finansiranja svih ustavnih nadležnosti Kantona.

Usvojena Strategija razvoja turizma Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 2016-2020. godine predstavlja osnov za strateške pravce djelovanja u turizmu i osnovna vizija razvoja prožeta kroz Strategiju je stajalište da Bosansko-podrinjski kanton Goražde predstavlja područje koje posjećuju turisti iz cijelog svijeta. Područje koje kroz turizam izražava svoj identitet, kulturno-historijske vrijednosti i nasljeđe.

Područje koje predstavlja destinaciju ugodnog boravka turista u netaknutnoj prirodi na planinskim visovima i uz nezagađene i uređene riječne tokove.

Ono što će biti zadatak Vlade u narednom periodu jeste uspostavljanje kvalitetnog, normativnog okvira i uređenje statusa Turističke zajednice, odnosno organizacije kao generatora razvoja turizma i privlačenja većeg broja turista.

Za sve projektne okvire, predviđene i Strategijom razvoja turizma, neophodno je poduzeti sve aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa kao osnove za implementaciju i osnove za projektno apliciranje usmjereno na obezbjeđivanje novčanih sredstava. Prostornim planom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde su predviđene turističke zone i tu se pojavljuju najveći potencijali u smislu izrade prostorno-planske dokumentacije i to na lokalitetu Modrana, Toplika, kao i memorijalno-spomeničkih kompleksa Posestre i Rorova. U odnosu na kulturno-historijske cjeline koje u punom kapacitetu mogu biti iskorištene u turističke svrhe, nameće se potreba iskorištavanja i razvoja sadržaja vezanih za lokalitet Presjeke, teren Goršić polja i Rude glave, starog Rimskog mosta i ostataka mosta Lutvi bega Dedovića u Goraždu. Važno je istaći da je nekropola stećaka u Goršić polju uvrštena na Listu zaštićene svjetske baštine UNESCO-a.

Grad Goražde i okolina poznati su po brojnim kompanijama izvozno orjentisane industrije, ali osim kratkog zadržavanja i noćenja to nije uticalo značajnije na razvoj turizma. Pošto je goraždanska regija oduvijek bila poznata kao industrijski kraj, potrebno je značajnije raditi na stvaranju ambijenta, izgradnji turističke infrastrukture i jačanju svijesti razvoja turizma kao značajne privredne grane.

Turizam, kao grana privrede, u Goraždu i Bosansko-podrinjskom kantonu i Goražde kao društvena i ekonomska pojava može predstavljati faktor ekonomskog rasta i privrednog razvoja Kantona. Činjenica je da danas turizam pokreće svjetsku ekonomiju i da to predstavlja šansu za najbrži rast i razvoj. Kao što je i prethodno navedeno, neophodno je definisati turističke resurse i izvršiti ulaganja značajnijih novčanih sredstava u turističku infrastrukturu kako bi se stvorile pretpostavke i ambijent za razvoj turizma. U budućnosti bi turizam, pored industrije, mogao biti jedan od glavnih faktora daljeg razvoja i povećanja svih privrednih aktivnosti, posebno ako se uzme u obzir činjenica kvalitetnijeg cestovnog povezivanja Goražda sa Sarajevom, na trasi u okviru koje će biti izgrađen tunel Hranjen i koji će smanjiti udaljenost između glavnog grada Sarajeva i sjedišta Bosansko-podrinjskog kantona. U turističkom smislu, cestovno povezivanje sa glavnim gradom će doprinijeti da se na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razvijaju ideje o kampovima, vikend kućama, riječnom, lovnom i ribolovnom turizmu i u konačnici će ovaj prostor biti otvoreniji za sve trendove i pravce u razvoju turizma.

×
×

Cart