ITHMC: Međunarodna konferencija o upravljanju u turizmu i ugostiteljstvu

ITHMC: Međunarodna konferencija o upravljanju u turizmu i ugostiteljstvu

Razmijena iskustava i rezultata naučnih istraživanja, ideja i aplikacija svih aspekata turističke nauke i upravljanja ugostiteljstvom.

Peta međunarodna konferencija o upravljanju u turizmu i ugostiteljstvu (ITHMC) održava se 02. do 06. 10. 2019. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Međunarodna konferencija o upravljanju u turizmu i ugostiteljstvu (ITHMC) ima za cilj okupiti vodeće akademike i istraživače kako bi razmijenili i podijelili svoja iskustva i rezultate naučnih istraživanja, ideje i aplikacije svih aspekata turističke nauke i upravljanja ugostiteljstvom.

Glavne teme konferencije su:

– Zaštićena područja i turizam

– Urbani turizam i kulturna baština

– GIS aplikacije u turizmu

– Ugostiteljstvo, upravljanje turizmom i marketing

– Planiranje i upravljanje u turizmu

-Održivi turizam

– Turizam i okoliš

– Turističko planiranje i regionalni razvoj

– Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvo

– Gastronomski turizam

– Nove vrste turizma ( mračni turizam, kulturni turizam, filmski turizam itd.)

– Lovni turizam

Jedan od organizatora konferencije je Zenith Group d.o.o., turistička agencija koja pod svojom platformom Europe Congress duži niz godina organizuje internacionalne konferencije sa različitim tematikama.  U saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom u Sarajevu, te smjerom za Turizam i zaštitu životne sredine na  Odsjeku za geografiju, ITHMC konferenciju posjećuju stručnjaci iz različitih dijelova svijeta.

Obzirom da je tema konferencije turizam, za učesnike će tokom konferencije biti organizovane turističke ture, te obilazak glavnih znamenitosti Bosne i Hercegovine.

Nauka o turizmu je u isto vrijeme i  funamentalna i aplikativna, pa ITHMC uključuje razne teme koje mogu biti zanimljive učesnicima iz brojnih područja nauke i ekonomije.

×
×

Cart