SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA

41. Međunarodni sajam turizma i turistička berza

8. Međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme i cateringa

SARAJEVSKI FESTIVAL TURIZMA predstavlja važno mjesto okupljanja svih sudionika turističke ponude, te samim tim bitno marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga.

Program obuhvata:

• Prezentacija domaće i inozemne turističke ponude

• Promocija domaćih turističkih i prirodnih potencijala

• Promocija domaćih i inozemnih touroperatora i turističkih kompanija

• Ponuda domaćih i inozemnih turističkih kapaciteta

• Promocija svih oblika turizma

• Ponuda zimskih turističkih centara u zemlji i regionu

• Ponuda odmora na moru u BiH i regionu

• Snadbjevanja i opremanje turističkih objekata

• Ponuda gastro-programa prehrambenih proizvoda i pića

×
×

Cart