Casa Bianca d.o.o. -INTERACTIV d.o.o.

Djelatnost: namještaj

Jevrejska 1, lamela 4, Banja Luka 78 000, BiH

T: +387 51 231 313