Fetahović d.o.o.

Djelatnost: aparati za sladoled

Bulevar K. Bana 28, 72000 Zenica, BiH

T: +387 (061) 177 181