Sarajevska pivara d.d.

Djelatnost: hrana i piće

Franjevačka 15, 71 000 Sarajevo, BiH

T: +387 33 491 152