UNITEHNA d.o.o. 

Djelatnost: oprema za kuhinje

Rade Janjuša 55, Glamočani, 78 250 Laktaši, BiH

T: +387 51 585 127