Zvijezda d.o.o.

Djelatnost: hrana i piće

Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo, BiH

T: +387 033 754 143