4 kvalitete uspješnih ugostitelja

Ketering, bez obzira na veličinu, nije lagan zadatak. Većina događaja se u velikoj mjeri oslanja na hranu koja se poslužuje. Shodno tome, postoji nekoliko kvaliteta, koje bi uspješni ugostitelji trebali posjedovati.

Oko za detalje

Vođenje računa o detaljima jedna je od najvažnijih karakteristika ugostitelja. Sitni detalji  stvaraju mnogo kvalitetnije ugostiteljske događaje. Detalji o hrani, usluzi i papirologiji, presudni su za uspješan događaj.

Briga o klijentima

Kao i bilo koji drugi dio uslužne industrije, ugostitelji moraju biti izuzetno usmjereni na klijenta. Svaki događaj, ručak ili večera, različiti su za svakog klijenta. Stoga je  jako bitno slušati želje klijenata i uskladiti meni na događaju sa klijentovim željama i ciljevima.

Kreativnost i iskustvo

Postavljanje, priprema i posluživanje vrhunskih obroka za veliku ili čak malu grupu ljudi za vjenčanje ili zabavu, zahtijeva znanje i iskustvo. Ugostitelji bi trebali biti školovani ili obučeni ovakvu vrstu događaja.

Još jedna osobina koja ide uz iskustvo je i kreativnost. Priprema lijepe i ukusne hrane je umjetnost koja zahtijeva visok stupanj kreativnosti.

Fleksibilnost

Još jedan kvalitet koji treba posjedovati ugostitelj je fleksibilnost. Ugostitelji koji su brzi i spremni na sve, pomažu u osiguranju besprijekornog događaja. U uslužnoj industriji morate biti spremni i sposobni raditi duže radno vrijeme s nekoliko različitih vrsta ljudi.