Ekoturizam: održivost i odgovornost

Ekoturizam: održivost i odgovornost

Pojam ekoturizma možemo poistovjetiti sa pojmom ekološkog turizma, koji ima svoje jasne i stroge odrednice. Dakle, nije svaki turizam zasnovan na prirodi ekoturizam, nego postoje jasna pravila što karakterizira ekoturizam.

Piše: Ivan Dodik, turizmolog i turistički novinar

Postoje brojne definicije ekoturizma, ali jedna je ona službena, usvojena od Međunarodnog društva za ekoturizam (The International Ecotourism Society) 1990. godine. Ona definira ekoturizam kao “odgovorno putovanje u prirodna područja uz brigu o očuvanju okoline i osiguravanju boljega života lokalnoj zajednici.”

Temelj ekoturizma su prirodni resursi koji se često kombiniraju s kulturnim resursima kako bi se turistima pružio jedinstven doživljaj i njihovo putovanje, te boravak u prirodnim područjima učinili posebnim i nezaboravnim iskustvom. Ekoturizam teži ka održivosti, odnosno da temeljni resurs turizma bude dostupan i budućim generacijama u izvornom obliku.

Ekoturist doživljava destinaciju kroz rekreaciju u prirodi, edukaciju o destinacijskim atrakcijama, te shvatanje važnosti i potreba očuvanja prirodnih resursa. Industrija ekoturizma okrenuta je prema samostalnim turistima ili manjim grupama do dvadesetak ljudi kojima se nudi vođenje po zaštićenim ili osjetljivim dijelovima prirodnih područja uz lokalne vodiče i edukaciju, te u novije vrijeme interaktivne aplikacije.

Razlikujemo dvije vrste ekoturista, “tvrdi” (sa čvrsto pobuđenim zanimanjem za prirodu; sa određenom razinom znanja o okolini i ekologiji; spremni čak i na otežane uslove putovanja, te odmicanje od udobnosti kako bi što bolje doživjeli i iskusili destinaciju;) i “meki” (sa slabije pobuđenim zanimanjem za prirodu; manje su spremni na domicanje od udobnosti i fizički zahtjevne i manje prohodne rute, te doživljavaju destinaciju površno i posredno kao segment cjelokupnog turističkog aranžmana).

U profilu europskih ekoturista primjećujemo da su oni: iskusni putnici, visokoobrazovani, većih prihoda, srednjih godina ili stariji, opinion lideri, prenositelji informacija i najvažniji izvori informacija o ekoturističkim putovanjima.

Ekoturizam je još uvijek mala i na globalnom tržištu slabije značajna grana turizma, jer se odnosi na mali broj učesnika na turističkom tržištu, no zasigurno s najvećim društveno odgovornim potencijalom, te činjenicom da je trenutno ”u trendu”.

HUBIH