Grad Bihać još uvijek čeka svoju Turističku zajednicu

Tekst i foto: Haris Hadžihajdarević


Pred Bihaćom i drugim općinama Unsko sanskog kantona je nova šansa da se organizuju i iskoriste Bogom dane potencijale za mnoge dobrobiti i šanse koje su u posljednje vrijeme propustili.
Bihać, grad bogate prirodne i kulturne baštine kroz kojeg protiče nadaleko poznata smaragdna rijeka Una kao najznačajnija prirodna znamenitost ovog kraja, grad je značajnih turističkih potencijala koji nikad nisu iskorišteni u mjeri u kojoj to javnost očekuje već desetljećima i srazmjerno vrijednosti tog potencijala. Osnivanjem Nacionalnog parka Una koji postaje generator razvoja turističke privrede u Bihaću i Unsko sanskom kantonu, stvari kreću na bolje i turizam postepeno zauzima sve značajnije mjesto u sveukupnim privrednim tokovima grada Bihaća i okruženja.


Turizam u Bihaću i Bosanskoj Krajini ”stidljivo” se počinje razvijati još 60-tih godina proteklog stoljeća prvenstveno izgradnjom smještajnih kapaciteta i ugostiteljske ponude, tada predvođenih sa HUT Aduna Bihać, a nakon ratnih dešavanja kreće se iznova, prvo osnivanjem Turističke zajednice Unsko sanskog kantona, a potom i Turističke zajednice Općine Bihać i organizovanjem turističke privrede u gradu u kojem je nakon rata samo priroda ostala neoskrnavljena. Novo doba i novo društveno uređenje donosi značajnije učešće privatnog biznisa u turizmu i ulaganja koji doprinose razvoju ove grane.
Međutim, već početkom 2000-tih dolazi do promjena gdje određeni administrativni i institucionalni faktori negativno djeluju na funkcioniranje turističke politike u Federaciji BIH. Tada nastaju problemi za bihaćki, a vjerovatno i za turizam drugih općina u Federaciji BIH, nakon što je 2001. godine pod okriljem OHR-a osnovana ”Buldožer” komisija sa misijom i inicijativom da se u BIH izvrši 50 ekonomskih reformi za 150 dana. Inicijativa je podrazumijevala dosta pozitivnih reformi ali i neke sporne u sektoru turizma. Jedna od osporavanih je Reforma br. 15 Racionalizacija članarine turističkih preduzeća i boravišne takse u FBIH kojom bi se izvršilo ukidanje općinskih turističkih zajednica pod izlikom da turističke zajednice imaju formirane i u općinama koje nemaju turističke potencijale.

Ovom reformom je predviđeno i plaćanje članarine samo prema TZ FBIH što je pored ukidanja TZ općina također izazvalo polemike. Tako je i TZ Općine Bihać nakon svega nekoliko godina rada prestala sa radom.
Prošlo je dosta godina od ukidanja TZ Općine Bihać, da bi 2014. godine Ustavni sud FBIH donio presudu kojom se Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama proglašavaju neustavnima. Slijedom ove presude, očitim porastom interesa za turističke potencijale u Bihaću i zbog neuređenosti u sektoru turizma USK-a, Skupština USK u aprilu 2017. godine donosi dugo očekivani Zakon o turizmu kojim se ukida dosadašnja TZ Unsko sanskog kantona ali ponovo daje mogućnost osnivanja gradskih i općinskih turističkih zajednica, te TZ USK kao novog pravnog lica.
Donošenjem ovog Zakona administracija Grada Bihaća pokreće aktivnosti oko ponovnog osnivanja Turističke zajednice u Bihaću koji je u međuvremenu ”prerastao” iz općine u grad.
Nacrt Odluke o osnivanju TZ Grada Bihaća je pripremljen i prošao proceduru javne rasprave i uskoro će se naći pred vijećnicima Grada Bihaća. Nadati se da će uskoro slijediti i registracija TZ, a potom i početak rada ove organizacije od koje se očekuje da će dosljedno i kvalitetno raditi na unaprijeđenju i promociji turizma na području grada Bihaća, kao i potpori privrednim interesima pravnih i fizičkih lica koji pružaju ugostiteljske usluge ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu sa turizmom.
Korektno bi bilo istaknuti kako je u proteklom periodu zbog ”pravnog vakuma” i praktički nepostojanja institucionalno organiziranog turizma u Bihaću i USK, značajnu ulogu imalo JP Nacionalni park ”Una” d.o.o koje je pored stvaranja novog turističkog brenda i destinacije u ovom dijelu BIH, te zakonske obaveze da upravlja zaštićenim područjem Nacionalnog parka Una, zadnjih godina kroz svoje djelovanje i redovno poslovanje nastojalo umanjiti štetu po bihaćki turizam zbog postojećih problema i nedostataka.
Pred Bihaćom i drugim općinama Unsko sanskog kantona je nova šansa da se organiziraju i iskoriste Bogom dane potencijale za mnoge dobrobiti i šanse koje smo u posljednje vrijeme propustili, protekli su pored nas kao Una.


Bilo je pokušaja da se potencijali Une iskoriste kao hidroenergetski, a ne kao turistički i na sreću „nisu prošli“. Svijest građana Pounja i odnos prema ovoj rijeci je takav da neće dozvoliti hidrocentrale, ali isto tako i nelegalnu gradnju u pojasu Une što nova opasnost koja postepeno ”nagriza” njenu ljepotu i biodiverzitet zahvaljujući nesavjesnim pojedincima koji svojim postupcima ne poštivaju propise i planske dokumente i na taj način uništavaju Unu, posebno njene najveće vrijednosti koje se nalaze u zonama stroge zaštite.
Sa prirodnim i kulturnim znamenitostima koje Bihać posjeduje, kroz nova normativna rješenja i jasnom vizijom, buduća Turistička zajednica Grada Bihaća u sinergiji sa Nacionalnim parkom Una daje nadu u bolje sutra, barem za one koji se bave i žive od turizma i djelatnostima koji su vezane uz njega, a njih je na sreću sve više.