Jedinstveni studijski program iz područja turizma: Studijskim programom združenog studija do dvije diplome


prof. dr. sc. Dora Smolčić Jurdana.

Pokretanjem ovakvog studija FMTU i EFSA daju značajan doprinos razvoju i jačanju konkurentnosti svojih institucija u prostoru visokog obrazovanja, unapređenju kvalitete studiranja, te osnaživanju nacionalnih gospodarstava.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci (FMTU) i  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA) zajednički su izradili i akreditirali novi studijski program združenog diplomskog sveučilišnog studija (master) „Turizam“. Povodom pokretanja novog studijskog programa iz područja turizma razgovaramo s dekanicom Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska,  prof. dr. sc. Dorom Smolčić Jurdana.

HUBIH: FMTU priznata je visokoškolska institucija s dugogodišnjom tradicijom. Možete li nam ukratko predstaviti svoj fakultet?

DSJ: Fakultet je svoje djelovanje započeo još 1960. godine, te je tijekom proteklog razdoblja izgradio reputaciju visokoškolske ustanove prepoznatljive po kvalitetnim studijskim programima u području turizma i ugostiteljstva, ali i održivog razvoja, kako na području Republike Hrvatske tako i šire regije.  FMTU je jedina visokoobrazovna institucija u Hrvatskoj koja je usko fokusirana na izvođenje programa u turizmu i ugostiteljstvu na sve tri razine visokoga obrazovanja. Na fakultetu se danas izvode dva programa preddiplomskih studija (prvi ciklus studiranja), četiri programa diplomskih studija (drugi ciklus studiranja), te dva poslijediplomska doktorska studija (treći ciklus studiranja). Pored toga, Fakultet izvodi i niz programa cjeloživotnog učenja koji se prilagođavaju potrebama tržišta rada. Fakultet je uvijek bio specifičan po velikom broju studenata koji dolaze na studij iz cijele Hrvatske, ali i drugih zemalja iz okruženja. Danas Fakultet ima oko 2000 studenata i više od 100 zaposlenih.

HUBIH: Kako ste došli na ideju o pokretanju zajedničkog studijskog programa u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Sarajevu?

DSJ:  Obrazovanje u području turizma od velikog je značaja za obje zemlje, budući da je turizam važan pokretač gospodarskoga razvoja i generator zapošljavanja. Istovremeno, internacionalizacija obrazovanja i osnivanje združenih studija strateški su razvojni ciljevi suvremenih sveučilišta. Suradnja između fakulteta započela je 2016. godine, kad smo potpisali Opći sporazum o suradnji. Pokretanjem ovakvog studija FMTU i EFSA daju značajan doprinos razvoju i jačanju konkurentnosti svojih institucija u prostoru visokog obrazovanja, unapređenju kvalitete studiranja, te osnaživanju nacionalnih gospodarstava.

HUBIH: U čemu je specifičnost ovoga studijskoga programa? Po čemu se on razlikuje od drugih studija iz područja turizma?

DSJ: Program ovoga studija je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, ali i javnom sektoru. Riječ je o jedinstvenom programu iz područja turizma u čijem izvođenju sudjeluju nastavnici iz obje visokoškolske institucije. Novi studijski program združenog diplomskog studija omogućiti će studentima stjecanje suvremenih teorijskih i aplikativnih znanja i vještina potrebnih za obavljanje profesionalnih zadataka u području turizma i ugostiteljstva, kao i za nastavak obrazovanja u okviru europskog obrazovnog prostora. Ono što ga izdvaja od sličnih programa je činjenica da će završetkom studija studenti steći dvije diplome i dvije kvalifikacije: akademski naziv magistar/magistra ekonomije u Republici Hrvatskoj odnosno magistar menadžmenta/smjer turizam u Bosni i Hercegovini. Po završetku združenoga studija studentima se izdaju diploma i dodatak diplomi sukladno propisima u matičnim državama.

HUBIH: kako je koncipiran ovaj studijski program?

DSJ:  Studentima se kroz uravnotežen odnos teorijskih i praktičnih znanja i vještina omogućuje sagledavanje temeljnih ekonomskih znanja, kao i drugih znanja i vještina neophodnih kadrovima koji moraju poznavati, provoditi, promovirati i unapređivati turizam u okviru gospodarskog sustava. Navedeno je neophodno ako se želi osigurati konkurentnost turističkih destinacija i poslovnih subjekata u globalnim uvjetima. Studijski program izvoditi će se kao dvogodišnji izvanredni studij kojim se stječe 120 ECTS bodova. Dio nastave održavati će se u Sarajevu, a dio u Opatiji. Na njega se mogu upisati pristupnici koji su završili preddiplomske sveučilišne studije iz područja ekonomije u Republici Hrvatskoj,  Bosni i Hercegovini, ali i trećim zemljama. Također, na studij se uz polaganje razlikovnih ispita mogu upisati i pristupnici koji su završili neki od neekonomskih diplomskih sveučilišnih studija.

HUBIH: Koje će kompetencije steći studenti koji završe ovaj studij?

DSJ: Završetkom studijskoga programa studenti će biti osposobljeni za obavljanje poslova planiranja, organizacije i vođenja poslova u području turizma i ugostiteljstva, kao i za kreiranje turističke politike nacionalnih i regionalnih ekonomija, te rad u javnim i upravljačkim sustavima. Značajno je spomenuti da su i gospodarski subjekti izvršili analizu programa i dali mu podršku kojom potvrđuju da su predviđeni ishodi učenja koji se stječu završetkom ovoga programa u skladu s potrebama tržišta rada.