Objekat Hotel In

Kao posebni likovni akcenti su, u određenom ritmu, u sastavu staklene fasade, postavljene aluminijumske letve u boji drveta, koje brišu granicu između starog i novog, postojećeg i dograđenog dijela objekta i čine da se čitav objekat „čita” kao jedinstvena likovna cjelina. Dodavanjem fasadne led rasvete, ovaj efekat noću postaje još uočljiviji i fasadi daje posebnu dinamiku.

AUTOR: Aleksandar Lilić, arhitekta

Aleksandar Lilić je arhitekta. Rođen je u Kruševcu, 1967 godine, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Arhitektonski fakultet u Beogradu je završio 1992 godine i od tada se intenzivno bavi projektovanjem, urbanističkim i prostornim planiranjem. Profesionalnu karijeru je započeo još u toku studija u arhitektonskom birou “Novi Beograd”, da bi je nakon studija nastavio u biroima “Beograd projekt” i “Srbija projekt biro”, renomiranog beogradskog arhitekte Đorđa Bobića. Kratko vrijeme je radio kao stručni konsultant za firmu “Arhitektura i urbanizam” iz Beograda, da bi već 1996 godine započeo sopstvenu privatnu praksu. Životne (ne)prilike ga 1999 godine dovode do Banjaluke, gdje zajedno sa suprugom i koleginicom Spomenkom Lilić osniva Biro za projektovanje i inženjering “GRAD projekt”, na čijem čelu se i danas nalazi. Autor je više desetina poslovnih, individualnih i kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata u BiH i Srbiji, bio je autor i odgovorni planer za preko 20 urbanističkih i regulacionih planova, kao i urbanističkih projekata širom BiH. Idejni je tvorac sistema prefabrikovane gradnje individualnih stambenih objekata “ModulHouses”. Pored projektovanja kojim se svakodnevno bavi punih 30 godina, specijalnost mu je urbanistički i investicioni konsalting u građevinarstvu kojim se intenzivno bavi već 15 godina. Bio je i u ulozi investitora ili suinvestitora na četiri stambeno-poslovna objekta u Banjaluci i Beogradu. U dva mandata je obavljao i dužnost predsjednika Odbora za građevinarstvo, komunalne djelatnosti i industriju građevinskog materijala, pri područnoj privrednoj komori Banjaluka. Oženjen je i otac dvoje djece. Živi i radi u Banjaluci.

OBJEKAT: POSLOVNI / HOTEL „IN“

MJESTO: BANJALUKA

GODINA PROJEKTOVANJA: 2018-19

GODINA IZGRADNJE: 2020-21

PROJEKT MENADŽMENT:

„GRAD PROJEKT STUDIO“ DOO BANJALUKA

AUTORI:

Arh. Aleksandar Lilić

Arh. Aleksandra Banović

ENTERIJERI:

Arh. Aleksandar Lilić

Arh. Aleksandra Banović

Arh. Bojana Milaković

Predmetna lokacija na kojoj je planirana dogradnja postojećeg poslovnog objekta visokoškolske ustanove PROMETEJ se nalazi u Banjaluci, u naselju Lazarevo 1, u Ulici Knjaza Miloša 10a, preko puta srednje Poljoprivredne škole. Sa aspekta planske dokumentacije, predmetna lokacija je tretirana Regulacionim planom za prostor između Ulica Knjaza Miloša, Prote Nikole Kostića, Ilije Garašanina i željezničke pruge Banjaluka-Novi Grad. Objekat se nalazi u zoni poslovnih objekata, orijentisanih ka Ulici Knjaza Miloša, koja predstavlja primarnu saobraćajnicu koja povezuje centar grada sa jednim od najvećih banjalučkih naselja – Lazarevom i dalje sa Laktašima. 

Na predmetnoj lokaciji se nalazio poslovni objekat visoke škole „Prometej“, spratnosti P+2, koji je projektovan pre dvadesetak godina, u klasičnom skeletnom sistemu, bez većih ambicija da privuče pažnju svojim oblikovanjem ili materijalizacijom. Projektni zadatak je podrazumevao značajnu intervenciju na postojećem objektu u smislu dogradnje dva sprata sa novom namjenom – hotelom, potpunu rekonstrukciju postojećeg prizemlja, zbog izgradnje pratećih sadržaja, kao i delimičnu rekonstrukciju postojeća dva sprata. U konačnici je trebalo objekat u potpunosti prilagoditi novim sadržajima.

Projektom je predviđeno ukupno 40 moderno opremljenih soba i apartmana u dograđenom dijelu objekta, recepcija, sala za doručak, kuhinja i kafe bar u prizemlju, dok je na drugom spratu predviđen moderan, multifunkcionalni poslovni prostor za rentiranje. Prvi sprat je zadržao postojeću namjenu i u njemu se nalazi uprava škole, učionice i sale za predavanja, kao i prostorije studentske službe. Iako je objekat multifunkcionalan, razdvajanje funkcija po etažama se pokazalo kao dosta praktično rješenje, dok je istovremeno, prostorima u prizemlju to dalo posebnu živost i dinamiku.

S obzirom na činjenicu da je na postojeći objekat trebalo dograditi dva sparta, najveći projektantski izazov je bio pronaći pravu meru između estetske atraktivnosti koju zahtevaju novi sadržaji i intervencija na postojećim fasadama koje su bile u relativno dobrom stanju. Najveći dio fasade postojećeg objekta je projektovan u sistemu „demit”, sa debljinom termoizolacije 10 do 12 cm. Nadograđeni dio objekta je projektovan sa staklenom, strukturalnom fasadom, dok je postojeći dio objekta prekriven fasadnom staklenom „opnom”, postavljenom preko primarne čelične konstrukcije pričvršćene za zid objekta. Kao posebni likovni akcenti su, u određenom ritmu, u sastavu staklene fasade, postavljene aluminijumske letve u boji drveta, koje brišu granicu između starog i novog, postojećeg i dograđenog dijela objekta i čine da se čitav objekat „čita” kao jedinstvena likovna cjelina. Dodavanjem fasadne led rasvete, ovaj efekat noću postaje još uočljiviji i fasadi daje posebnu dinamiku.