Održano i četvrto izdanje Trieste Coffee Experts-a

Održano i četvrto izdanje Trieste Coffee Experts-a

Održano je i četvrto izdanje Trieste Coffee Experts-a: dva dana kongresa koji se bavio temama “Sudbina kafe” i “Coffee 4.0”, odnosno inovacijama i transformacijama koje će utjecati na sektor kafe u narednim godinama, razvijanje odgovornost prema zemljama proizvodačima i onih proizašli iz klimatskih promjena i konačno kako se nositi s promjenama zagarantiranim tehnološkim inovacijama.

Događaj, koji je organizirao Andrea Bazzara, ponovno je udružio protagoniste italijanskog sektora kafe, s namjerom da se stvori mreža i omogući razmjena informacija i znanja kako bi se odredile nove smjernice koje će omogućiti bolju komunikaciju o kafi i, možda, otkriti  nove učinkovite poslovne modele.

Subotnja publika, koju su sačinjavali predstavnici nekih od najvažnijih kompanija u sektoru, s velikim je zanimanjem prisustvovala izlaganjima  Cosima Libarda (AD Carimali); Sergia Barbarisia (generalni direktor BWT Italija); Andrea Lattuada (predsjednik 9Bara); Giorgia Grassa (ARC administrator); Luigia Odella (predsjednik IIAC-a); Massimiliana Fabiana (AD Demus); Andreje Godina (predsjednik  Umami Area); Michele Cannone (marketing manager Lavazze) e Luigi Morello (predsjednik  INEI).

U uvodnom govoru Franco Bazzara je skrenuo pažnju na teme koje su se obrađivale u prethodnim izdanjima, a zatim je ponovio potrebu za umrežavanjem, citirajući Fordovu frazu  “zajedničko druženje je početak, ostati zajedno je napredak, ali zajednički rad je uspjeh“. Ista je publika tada postala aktivni protagonist dana, stvarajući pravi okrugli stol.

Kao svake godine, govori su bili vrlo interesantni te su potakli na razmišljanje.

Cosimo Librado (AD Carimali) je započeo s izvještajem u kojm se bavio pitanjem specialty kafe. Potaknut iskustvom koje je stekao u Australiji, kao primjer navodi upravo to tržište, uzimajući u obzir brzinu kojom se prilagođava novim trendovima, može biti model koji treba slijediti kako bi se izbjegli nepotrebni projekti koji ne mogu biti futuristički, tvrdeći da  tamo gdje je fenomen specialty kafe već gotovo iscrpljen moguće vidjeti da se tokom godina nije uspio stvoriti referentni ekonomski model.

Librado smatra de je potrebno i dalje poticati specialy kafu, međutim treba voditi računa da ne otuđi potrošače i da potpuno nestane. Također smatra da može pružiti nove mogućnosti konačnom potrošaču kao npr. otvaranja  novih mjesta konzumacije.

Riječ preuzima Sergio Barbarisi, menadžer BTW, koji skreće pažnju na središnju ulogu vode u svijetu kafe, kako sa aspekta održavanja aparata za kafu tako i sastojaka vrlo bitnog za dobivanje dobre kafe, danas više nego ikad s obzirom na ekološku svijest i konačno viđenje vode kao dragocjenog resursa koji se ne treba rasipati. Na kraju svog govora zaključuje da u momentu kada se bude tražila ušteda vode i kada pokreti plastic-free pronađu sve više prostora forsirajući barove i sve ostale na uklanjanje postojećih boca vode, jedan od apsekata s kojim će se  morati suočiti biti će proširivanje ponude, ocjenjujući mogućnost da se u barovima npr. uz kafu nudi i voda. Jer postoji rizik da to urade prije igrači iz drugih sektora uključujući također u ponudu crni napitak.

Mikrofon prelazi u ruke Andrea Lattuada, predsjednik 9Bara, koji podiže svijest publike o aktualnoj situaciji u Italiji. Prema mišljenju ovog majstora talijanske kafeterije, sve teme uključujući također „Fourth Wave“ koja je vrh ovog prvog ciklusa Treste Coffee Expertsa, imaju međunarodni prizvuk ali na žalost se ne odražavaju unutar talijanskih granica, gdje kao da smo još uvijek u 60/70 – tim. Po mišljenju Lattuada 95% barista ne poznaje  specificnost mješavine koju poslužuje, ignorira Word Barista Championship, ne bi znalo definisati jednu specialty kafu te nastavlja i dalje koristiti mlince za kafu u volumetrijskom sistemu a ne on-demand. Takva  pomalo zaostala situacija ipak pomaže i umanjuje rizik koji je zabilježen u zemljama kao Kina gdje ulazak tehnologije, povezan sa užurbanim životom dovodi do postepenog nestajana figure barista kakvog danas poznajemo.

Samit se nastavlja sa izlaganjem Giorgia Grassa, upravitelj firme Riunite Caffè, koji naglašava važnost trgovaca sirove kafe, posebno male i srednje pržionice koje se moraju izdvojiti od industrije, povrh svega kroz ponudu usmjerenu na kvalitetu.

Luigi Odello, predsjednik IIAC, obrađuje temu vezanu za organoleptičku održivost koja je direktno povezana sa užitkom i obrnuto s ograničenjima u količini napitka koje možemo piti.

Koristeći grafikone koji proizlaze iz naučnih eksperimenata i terenskog istraživanja nastavio je s analizom historijskih stilova italijanskog espressa, definirajući ga kao najbolju estrakciju kroz koju se kafa može izraziti tj. mješavina snage i ljepote koja kao cilj ima sklad i ravnotežu .

Massimilano Fabian, direktor Demusa, razmatra temu o zdravlju, pod pretpostavkom da smo mi ono što konzumiramo, stoga je potrebno podijeliti informaciju u vezi dnevnih doza unutar kojih kafa nije štetna te se može zamjeniti sa kafom bez kofeina. Fabian navodi nekoliko studija i istraživanja koja pokazuju pozitivne učinke kafe na metabolizam, kao i na aktivnost mozga.

Andrej Godina, predsjednik Umami Area,  razmotrio je temu održivosti uzimajući kao primjer svoje radno iskustvo na plantaži naglašavajući  društvenu nepravdu kada se govori o kafi. Naime, cijena kafe na berzi nije održiva za malog i srednjeg proizvođača i trebala bi se približiti najmanje 8 eura/kg. Godina govor nastavlja s fokusom na razlike između tradicionalnog uspostavljanja cijene kafe i stvarno održive cijene za uzgajivače te ističe niz ponašanja koje treba napustiti kako bi se favorizirao novi održivi model.

Michele Cannone, voditelj marketinga Lavazza, slaže se sa Godinom što se tiče teme održivosti i vidi u tome priliku za širenje kultura i razmišljanje o jednom novom ekonomskom modelu koji je uistinu održiv za sve komponente opskrbnog lanca i koji favorizira veći angažman na svim nivoima.

Zaključak na temu „ Coffee Destiny“ donosi Lugi Morello, predsjednik INEI, koji smatra da ne treba povezivati koncept jeftino s pojmom mješavina, a koncept kvalitete isključivo pripojiti kafi jedinstvenog porijekla. Takav stav je potreban kako bi se održalo kulturno naslijeđe italijanskog espressa i kako bi se poboljšala kvaliteta.

Subotnji dio eventa zavšio je u opuštenoj i neformalnoj atomsferi koju su pripremili braća Franco i Mauro Bazzara koji su dodjelili nagradu Trieste Coffee Experts, priznanje čovjeku koji je zahvaljujući svojoj strasti, odlučnosti i kompentenciji uspio prenijeti energiju u cijeli sektor. Ove godine nagrada je išla u ruke Sergiu Barbarisiju (BTW ) čiji odlučan karakter po mišljenju Bazzare u potpunosti potvrđuje  prekrasan  Shakespearov citat: „Ne traži svoju sudbinu u zvjezdama nego u sebi“.

Drugi dan Trieste Coffe Experta  je održan u prestižnoj Savoia Excelsior palači s pogledom na tršćanski zaljev. Sve prisutne je pozdravio Franco Bazzara, zahvaljujući se mnogobrojnim sponzorima koji su podržali event; PLATINUM SPONZORI:  Gruppo Cimbali ,Host Milano, Puly Caffè, Club House, BWT, Carimali, Aziende Riunite Caffè, Faema, Sigep, Ima Petroncini e Mixer Planet ; GOLD SPONZORI : Volcafe, Opem, Dalla Corte, Brita, Brambati, San Marco, Imf, Demsu, 9Bar , Sanremo, Specialty Coffee Association, Dvg ,La Spaziale,E-Tamper Station, Coffee Tree, Colombini, Drusian, Gruppo Italiano, Torrefattori Caffè e Triestespresso Expo.

Dobrodošlicu od strane regionalnih i lokalnih instiucija je poželio Zeno D’Agostino, predsjednik Lučke kapetanije za Istočni Jadran, koji je pozvao kompanije iz sektora kafe da dođu u Trst gdje mogu  iskoristiti nove mogućnosti povezane s razvojem luke i nove slobodne zone free -este.

Prvi govor na temu „Coffee 4.0“ održale su Gloria Isabel Ramirez Veleposlanica Kolumbije u Italiji te Carolina Castaneda, direktorica europske nacionalne udruge Cafeteros de Colombia.

Oboje su se usredotočili na temu „Razvoj između održive produktivnosti i kvalitete kafe “  povezanu s trećim svjetskim proizvođačem kafe: Kolumbijom. Također su naglasili potrebu da se ispravno plati uzgajivače  jer bez tog uslova je nemoguće govoriti o istinskoj „održivosti“. Upozorile su i na opasnost s kojom se suočava induistrija kafe, jer zbog niske privredne dobiti, mladi sve manje žele nastaviti tradiciju i kulturu uzgoja kafe. Također su navele i zanimljivu saradnju sa nekim sveučilištima  i institutima talijasnkog dizajna kako bi se pronašlo rješenje za korištenje drveta kafe za izradu namještaja i na takav način bi se ujedno smanjio trošak odlaganja otpada.

Svoje inicijative usmjerene na promovisanje kulture kvalitetne kafe iznijeli su i predsjednici Marino Petronio (Udruženje talijanskih  pržionica kafe) i Fabrizio Polojaz (Udruga za kavu u Trstu).

Mauro Bazzara moderator ovog kongresa uvodi glavnu temu „Coffee 4.0“ i daje riječ Giuseppu Biffiu, menadžeru u Simensu.

Simulacija, Digital Twin, Virtual Commissioning, Industrial IOT e Cloud, Cyber Security, Predictive Maintenance,nek i su od aspekata na kojima djeluju korporacije. Biffi tretira digitalnog kupca kao nestrpljivog kupca, stalno povezanog i stoga  vrlo svjesnog i često sklonog promjenama. Tehnološka inovacija, kroz doprinos virtualnog u stvarnom svijetu, morat će stoga donijeti rješenja koja omogućavaju da se nastavi sa uključivanjem ove nove vrste potrošača.

Za Roberta Pedinija, “Coffee 4.0” znače inteligentne mašine i usluge, dizajnirani da analiziraju rezultate kako bi se usavršili i standardizirali proizvodni procesi. Međusobno povezani sistemi koji stalnom razmjenom podataka su u mogućnosti ponuditi korisniku prilagođeno iskustvo u stvaranju vrijednosti duž cijelog lanca u sektoru kafe. Pedini smatra da je nužno maksimalno povećavanje automatizacije kako bi se povećala  proizvodnja, dobilo sve više koristi od očitavanja podataka koji omogućuju analizu stanja i napredak mašina, statistiku proizvodnje, daljinski  provođenje intervencije u stvarnom vremenu, sve više sistema za upravljanje podacima o kupacima i narudžbama, dobivanje tačna analiza podataka o prodaji i proizvodnji i, prije svega, stvaraju novih poslovnih modela.

Mikrofon je potom proslijeđen Mauru Martinengo, Opemovom menadžeru prodaje koji je govorio o pametnom pakovanju, suočenim s konceptom tehnološke inovacije prije svega u odnosu na kapsule. Danas ovaj format konačno ujedinjuje  funkcionalnost sistema pakovanja s pažnjom na okoliš.

Luigi Morello, direktor Cimbali grupe, govorio je o tradiciji i digitalnoj  transformaciji u svijetu barista i onih koji proizvode aparate za kafu. Morello je također istakao kako se danas sve više pažnja daje „socijaliziranju“ potrošača tako da bar budućnosti postaje intimno mjesto poput kućnog okruženja , tipa Nails bar. Cimbali također koristi IOT za proizvodnju mašina koji prenose i primaju podatke, omogućavajući krajnjem kupcu stvaranje vlastitog recepta.

Posljednji na temu  na temu “Coffee 4.0” održao je Micheleu Cannoneu , menadžer marketinga Lavazza, koji je govorio o tehnološkim inovacijama kao sredstvu za poboljšanje kvalitete italijanskog espressa. Premda danas postoji mogućnost korištenja naprednije tehnologije za ekstarkciju kafe ali i korištenje visoko specijalizirane obuke istraživanje u Londonu pokazuje da se to ne održava u svakodnevnom radu i prosuđivanju klijenata pošto od deset kafa 7 su vrednovane ispod standarda. Čak istraživanja unutar  Lavazze pokazuju kako je za postizanje pozitivniog učinka na kvalitetu šoljice potrebna obuka. Međutim današnja tehnologija  tzv „open  technology“  radi  „sve“ možda i malo previše. Stoga rješenje za Lavazzu bit će jedno “zatvorena” tehnologija koja ide u smjeru vrlo visoke standardizacije. Integrirani sistem koji će da pojednostavi i optimizira pripreme: aparati povezani preko „cloud“  koji prenose podatke do kontrolne sobe koja će omogućiti praćenje vremena izvlačenja, tlak u kotlu, temperatura vode, jamče signalize i intervencije u stvarnom vremenu te izravna i stalna veza s asistencijom.

Zatvaranje kongresa povjereno je Andrei Bazzari menadžeru prodaje u  Bazzari, autoru  ovog izdanja Trieste Coffee Expertsa koji se zahvalio svim gostima, predavačima, saradnicim te kordinatoru eventa Stefanu di Lecce. Pozvao je sve prisutne na slijedeći Triestespresso Expo koji će se održati 2020 godine.