Pripremite bazen za sezonu kupanja

Nakon svake zime potrebno je bazen pripremiti za sezonu kupanja. Postupak je isti bez obzira o kojem bazenu se radi, hotelskom, bazenu u SPA centru ili privatnom. Razlika je samo u pripremi vode, pošto se postupak kod svježe vode razlikuje od postupka kod vode koja je već odstajala u bazenu.

Hydragroup navodi korake kako spremite bazen sa sezonu.

Korak 1:

Ukloniti zimsku opremu (zimski prekrivač, zaštitne plovke..)

Korak 2:

Čišćenje bazena (kod punog bazena samo temeljito usisavanje dna i stijenki, kod praznog temeljito čišćenje)

Korak 3:

Pregledajte opremu (provjerite filter- ako je potrebno zamijenite pijesak, provjerite košare skimera, zategnite mlaznice, provjerite prirubnice, ponovno namjestite sve uređaje u strojarnici ukoliko su najesen uklonjeni, te temeljito pregledajte sve mašinske i električne instalacije u strojarnici)

Korak 4:

Napunite/dopunite vodu u bazen (ukoliko je bazen sa skimerima voda dolazi do ¾ skimera., pa provjerite nivo)

Korak 5:

Hemijska obrada vode. Provjerite pH, namjestite pH 7,0 – 7,4, a zatim izvršite temeljitu šok dezinfekciju.Tri dana kasnije možete pokrenuti postupak redovnog održavanja koji ste izabrali i preći na redovno održavanje.

Ako je potrebno potpuno pražnjenje postpuka podrazumijeva naredne korake

Očistite dno i zidove bazena.

Ako je vidljiva nečistoća (talog, kamenac, masnoće …), očistite bazen koristeći odgovarajuće sredstvo za bazen. Na početku sezone se obično ukaže potreba za čišćenjem kamenca. Sve o vrsti proizvoda koji ćete korisiti možete pronaći kod Hydragroup.


Preporuka je da, prije punjenja bazena vodom, premažete zidove i dno bazena sa razrijeđenim sredstvom protiv algi.

Napunite bazen s vodom i provjerite pH vrijednost

Dodajte sredstvo za dezinfekciju ili aktivni kisik (zavisno o izboru načina dezinfekcije vode).