Projekat enterijera Restorana lounge bara Baoli Sarajevo

Ideja vodilja investitora i projektnog tima Projekni biro Arhitekt je bila pružiti gradu Sarajevu moderan i luksuzan prostor koji nudi različite platforme za relaksaciju i uživanje u vrhunskim kulinarskim specijalitetima kako u zatvorenom tako i u otvorenom dijelu.

Projektni biro Arhitekt d.o.o.

Glavni projektant idejnog i glavnog projekta enterijera:

Sead Hadžibeganović, dipl.ing.arh.

Projektant saradnik:

Sandra Seferagić, MA dipl.ing.arh.

Amila Bešo, MA dipl.ing.arh.

Emina Dervišagić, MA dipl.ing.arh.

Objekat restorana se nalazi u mirnom stambenom naselju Bjelave u dijelu naselja sa individualnim stambenim objektima. Na ovom mjestu je već postojao restoran Dunja koji je od individualne stambene kuće pretvoren u objekat sa namjenom restorana gdje se cijeli objekat koristio za ugostiteljski sadržaj. Ispred objekta se nalazi bašta koja je uglavnom zatečena ozelenjena sa malim segmentima gdje su bili vanjski stolovi. Bilo je vidljivo da je prethodni vlasnik stihijski dograđivao dijelove objekta po fazama i da dispoziciono rješenje kako bašte tako i objekta nije bilo u hramoniji i hodne linije nisu bile logično postavljene.

Glavna ideja vodilja je bila formirati raznolik izgled otvorenog dijela restorana

Najvažnija urbanistička postavka glavne kapije prema ulici Avde Sumbula je dislocirana na osovinu objekta kako bi se bašta presjekla na dva dijela, desnu i lijevu stranu, koridorom koji vodi ka glavnom ulazu u objekta. Na taj način su posjetitelji objekta iz natkrivene bočne šetnice uključeni na otvorenu stazu koja direktno vodi ka ulazu u restoran dok je natkriveni dio ostao za vanjske stolove. Bašta je tretirana sa raznim platformama koje su postavljene u različite visinske nivoe i svaka od platformi čini svoju priču. Na taj način je formirana i organizirana bašta po svačijem ukusu s obzirom da se pola bašte nalazi u natkrivenom dijelu a pola u otvorenom. Neki od dijelova bašte su sa pravolinijskim sećijama a neki dijelovi su sa normalnom postavkom kako niskih tako i visokih stolova. Glavna ideja vodilja je bila formirati raznolik izgled otvorenog dijela restorana gdje bi svako našao neki kutak zanimljiv za sebe. U bašti se nalazi već formirano višedecenijsko zelenilo u vidu velikog i visokog drveća a težnja projektnog tima je bila unijeti i nisko urbano zelenilo koje je postavljeno u saksijama raznih oblika, dimenzija i boja na targetirana mjesta koja plijene pozornost klijenata.

Težnja je bila unijeti baštu u objekat

Ulazna partija u zatvoreni dio restorana je kompletno novoprojektovani front fasade sa dvokrilnim ulaznim vratima i bočnim staklenim pozicijama koje se mogu otvoriti tako da prednji dio prizemlja postaje konektovan sa baštom objekta i na taj način čini produžetak priče. Težnja je bila unijeti baštu u objekat. Pozicija šanka je morala ostati ista samo je kompletan šank redizajniran i umjesto otvorene peći koja je činila obični vanjski roštilj formirana je nova krušna peć za italijanski dio meni-a koji se nalazi na repertoaru restorana. U srednjem dijelu prizemlja nasuprot šanka na krajnjem zidu formirana je vinoteka sa grandioznim kamenim stolom za koji može sjesti najveći broj gostiju u prizemnom dijelu. U sredini stola ima formiran prostor za drvo masline koja predstavlja poveznicu priče sa vinskim kutkom. U prizemlju su se desilo velike izmjene po pitanju redizajna stepeništa koje iz betonskih prvih nekoliko stepenika obloženih keramikom prelazi u čelično stepenište sa drvenim gazištem i tako u enterijeru formira prozračno stepenište koje ne opterećava vizure ove etaže. Vrata koja povezuju prizemni dio objekta i kuhinju restorana su dislocirana kako ne bi bila na hodnim linijama gostiju. Pored vrata za ulaz u kuhinju je formirana neophodna garderoba koja u prethodnom restoranu nije postojala.

Pored prizemne, etaža i na prvom spratu

Treći segment prizemlja objekta čini podužna pravolinijska sećija tirkizne boje koja u svijetlom ambijentu plijeni pozornost i stavlja akcenat na taj segment prizemne etaže. Pozicija sećije je formirana ispred velike podužne pravolinijske saksije u kojoj se nalazi prirodno zelenilo na rustikalnom opečnom zidu. Opečni zid u kombinaciji sa ogledalima i rasvjetom čini jedan od najatraktivnijih dijelova ove etaže.

Pored prizemne etaže imamo i etažu na prvom spratu koju u potpunosti koristimo za ugostiteljski sadržaj s tim što je prva etaža podijeljena u dva segmenta. Jedan veći dio etaže je otvoreni dio restorana za sve posjetitelje dok je drugi dio etaže specijalan prostor radnog naziva VIP ROOM. To je odvojena prostorija sa svojim internim sanitarnim čvorom koja je namijenjena za goste koji žele da imaju veći stepen intime i žele da budu zatvoreni u dijelu restorana koji neće biti vidljiv za sve klijente. Konstrukcija krova prve etaže je bila klasična drvena konstrukcija sa stubovima, gredama i kosnicima koji su bili velika prepreka u dispozicionom formiranju prve etaže a zamijenjeni su sa čeličnim horizonalnim nosačima koji su skriveni u horizontalnoj konstruciji. Na taj način se prostor prve etaže oslobodio svih fizičkih i vizuelnih prepreka i dao veću mogućnost boljeg formiranja sjedećih mjesta na toj etaži.

Staklena ograda

Ograda oko stepeništa na prvom spratu je staklena da ne bi pružala nikakve barijere prema otvoru u ploči i pogledu prema prizemlju. Sa nivoa prve etaže se izlazi na vanjsku terasu koja je formirana iznad ulazne partije prizemlja. Vanjska terasa je oslobođena svih fizičkih barijera kako bi se dobila što veća platforma za formiranje što većeg broja vanjskih stolova. Pošto je konstrukcija tog dograđenog dijela ulazne partije i terase čelična konstrukcija bilo je neophodno obložiti prednji front ograde sa drvenim gredicama kako bi se toj terasi unijelo topline sa materijalom i bojom. Pod terase je drveni deking. Na fasadu objekta su također postavljene drvene vertikalne grede i iznad terase je formirana drvena pergola u antracit boji koja u kombinaciji sa prirodnom bojom drveta čini interesantnu kompoziciju.

Talasasta platna u trakama

Na tamnoj pergoli su ugrađena talasasta platna u trakama između kojih su obješeni moderni lampioni koji daju toplinu prostoru u večernjim satima. Inače poseban akcenat na osvjetljenje restorana pruženo je kroz niz različitih stropnih i zidnih rasvjetnih tijela čija mnogobrojnost čini sastavni dio enterijerskog rješenja i dizajna. Takav princip ujedno pruža mogućnost različitog načina osvjetljavanja prostora zavisno od prilike i ambijenta koji se želi postići. Da bi se postigao ovaj cilj radilo se sa čuvenim italijanskim brendovima koji su svjetski lideri u dizajnu unutrašnjih i vanjskih rasvjetnih tijela. U prostoru su korišteni prirodni materijali odnosno kombinacija kamena koji se prezentira preko velikih modernih keramičkih pločica koje su trenutno hit u svjetskom dizajnu, rustikalne opeke bojene u bijelo, dosta drvenih gredica koji su rađeni od iverala i imitacije drvenog poda preko savremenih keramičkih pločica renomiranih svjetskih brendova.

Ideja vodilja

Uvijek je veliko zadovoljstvo raditi na dizajnu nekog restorana a posebno je zadovoljstvo raditi na dizajnu luksuznog restorana što restoran lounge bar Baoli istinski predstavlja. Ideja vodilja investitora i projektnog tima Projekni biro Arhitekt je bila pružiti gradu Sarajevu moderan i luksuzan prostor koji nudi različite platforme za relaksaciju i uživanje u vrhunskim kulinarskim specijalitetima kako u zatvorenom tako i u otvorenom dijelu. Najveći poklon samom autoru je povratak gostiju i intenzivan život restorana.