Standardizacija u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu

Samo brendiranje tradicionalnih jela zasigurno će uvećati prihode u ruralnom turizmu kao i u ostalim vrstama turizma, dok će, u kombinaciji sa pravilnom standardizacijom, služiti kao jedan od preduvjeta za uspješnije uključivanje u svjetske turističke tokove.

Piše: Hamid Kujraković, stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane


Hamid Kujraković

Hamid Kujraković je ekonomista ekonomike i organizacije usluživanja u ugostiteljstvu-VI stepen te stručni savjetnik za kvalitet i sigurnost hrane ISO 22000. Predavač je i stručni konsultant na više različitih projekata. Bio je upravnik ugostiteljstva SZPFBiH, gdje je radio na rukovođenju poslova ugostiteljstva Vlade FBiH, realizaciji preko 100 protokolarnih ugostiteljskih sadržaja, predstavljao BiH na internacionalnom  gastro festivalu.

Standardizacija u ugostiteljstvu, hotelijerstvu i turizmu predstavlja globalizacijski proces koji još uvijek stidljivo ulazi u Bosnu i Hercegovinu.

Svjedoci smo svakodnevno statističkim pokazateljima o povećanom broju turista u sve dijelove Bosne i Hercegovine. Rezultat je to različitih promotivnih aktivnosti na svjetskim sajmovima turizma i hotelijerstva kao i veliki broj reportaža svjetskih medija o ljepotama i  turističkim potencijalima Bosne i Hercegovini.

S obzirom da je svjetski turizam u stalnom usponu unazad više od 50 godina bilo je i vrijeme da dođe do  prepoznavanja naših turističkih vrednota. Dok su motivi kretanja i dolaska turista u Bosnu i Hercegovinu uglavnom isti kao i u regionu, spremnost domaćih privrednih subjekata da odgovore na zahtjeve modernog turiste je upitna. Razlog toga možemo tražiti u nedostatku i/ili nepravilnoj implementaciji standarda koje bi pospješile poslovanje tih subjekata.

Jedan od primjera standardizacije koji bi utjecao na povećanu potrošnju turista jeste standardizacija i brendiranje nacionalne, tradicionalne kuhinje Bosne i Hercegovine. Samo brendiranje tradicionalnih jela zasigurno će uvećati prihode u ruralnom turizmu kao i u ostalim vrstama turizma, dok će, u kombinaciji sa pravilnom standardizacijom, služiti kao jedan od preduvjeta za uspješnije uključivanje u svjetske turističke tokove.

Za uspješnije poslovanje hotelskih i ugostitljskih preduzeća neophodno je implementirati standarde iz serije: ISO 9000 (ISO 90001; ISO 9004; ISO 19011) sistemi upravljanja kvalitetom, standarde iz oblasti sigurnosti hrane ISO 22000 koji podrazumijeva implementiran HACCP sistem, standarde iz serije ISO 1400, sistem zaštite okoliša.

Teškoće standaradizacije i implementacije standarda nisu rijedak slučaj, pogotovo u slučajevima kada investitori restorane i hotele projektuju sa prevelikim brojem osoba, koja nisu podržana sa tehničkom opremljenosti. Osim toga, rekonstrukcija i investicije mogu predstavljati jednu od teškoća implementacije standarda u Bosni i Hercegovini, kao i upravljanje kadrovima, odnosno investiranje u konstantnu edukaciju kadrova na svim nivoima.

S druge strane, postoje razne prednosti i olakšavajuće okolnosti kad je u pitanju implementacija standarda u ugostiteljstvu, a to su unaprijed definirane procedure, kao što su: prijem robe, tehnološki procesi pripreme i serviranja hrane, tehnika posluženja hrane i pića i naravno veliki broj potencijalnih dobavljača hrane i pića koji su već implementirali standarde neophodne za određene sirovine koje se koriste u ugostiteljstvu.

Još jedna od prednosti jeste činjenica da na tržištu Bosne i Hercegovine posluje dovoljan broj certifikacijskih kuća koje mogu podržati razvoj i uvođenje standarda i privredni subjekti bi trebali to iskoristiti.

Podrška standardizaciji svih subjekata koji se bave turističkom djelatnošću u Bosni i Hercegovini zasigurno bi dala rezultat boljoj konkurentnosti Bosne i Hercegovine na globalnom turističkom tržištu, povećanom boju turista i boljim finansijskim pokazateljima u ovoj privrednoj grani posebno ako se nadogradi na tradicionalno gostoprimstvo Bosanaca i Hercegovaca.